עם פתיחת עונת המסיק של שנת 2010, פרסם יש דין דף נתונים אודות חקירת מקרי הפגיעה בעצי זית השייכים פלסטינים בגדה המערבית.

במשך חמש השנים שחלפו מאז שנוסד הארגון, עקב יש דין אחר חקירתם של  97 אירועי פגיעה בעצי פלסטינים בגדה המערבית הנחקרים במשטרת מחוז ש"י (שומרון יהודה). במקרים רבים הפגיעה היא בעצי זית, אולם גם עצים אחרים ניזוקים: עצי שקד, לימון ואחרים.

אף לא אחת מ-97 החקירות שמצויות במעקבנו הובילה נכון לפרסום דף הנתונים להגשת כתב אישום נגד חשודים במעורבות בפגיעה בעצי פלסטינים.