יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם הוקם בשנת 2005 ומאז פועל למען הגנה על זכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית הכפופים לשלטון הכיבוש הצבאי הישראלי. אנו רואים בכיבוש מקור מרכזי להפרת זכויות האדם ולפיכך שואפים להביא לסיומו.

יש דין מתעד, אוסף ומפיץ מידע מהימן ועדכני בדבר פגיעות שיטתיות בזכויות האדם בשטחים הכבושים. אנו פועלים בשני מישורים: סיוע פרטני לאנשים שזכויותיהם הופרו, לצד שימוש במצבור המקרים האישיים כדי ללמוד על הפרות מערכתיות של זכויות האדם ועל מנת להיאבק לשינוי. הארגון מפעיל לחץ ציבורי ומשפטי על רשויות המדינה במטרה שיממשו את חובתן על פי עקרונות המשפט ההומניטרי הבינלאומי להגן על הפלסטינים ועל זכויותיהם, וכן, מבקש להגביר את המודעות הציבורית להפרת זכויות האדם בשטחים הכבושים.

הפעילות של יש דין מתמקדת באכיפת החוק על מתנחלים ואזרחים ישראלים אחרים שפוגעים בפלסטינים וברכושם בגדה המערבית; באכיפת החוק על אנשי כוחות הביטחון החשודים בביצוע עבירות נגד פלסטינים; ובהפרות של זכויות האדם הנוגעות להשתלטות על אדמות ומניעת גישה אליהן.

יש דין רשום כעמותה בישראל, פועל בכפוף לחוק הישראלי ופעילותו מתבצעת בעזרת מתנדבים ואנשי מקצוע, משפטנים ומומחים בתחום זכויות האדם.

צוות מקצועי

מועצה ציבורית

ועד מנהל

מתנדבות

דרושים

התומכים בנו

יש דין הוא ארגון עצמאי, א-מפלגתי ובלתי תלוי. כחלק מהשמירה על עצמאותו מקפיד יש דין שלא לקבל תרומות ישירות או עקיפות מגופים ממשלתיים ישראלים או פלסטינים. החוק הישראלי מחייב את כל העמותות הישראליות לדווח על תרומות מממשלות זרות בגובה של למעלה מ־20 אלף ₪. יש דין פועל על פי חוק, ומפרסם את המידע מתוך שקיפות מלאה הן באתר האינטרנט והן בדווחים שוטפים לרשם העמותות. לאישור על מנהל תקין נא ללחוץ כאן.

יש דין גאה בהכרה ובמימון שהוא זוכה לקבל מממשלות זרות כארגון ישראלי אמין ומקצועי לזכויות אדם, ומכיר להן טובה על תמיכתן. פעילות יש דין מתאפשרת בזכות נדיבותם של תורמים מוסדיים ופרטיים. זוהי רשימת התורמים המעודכנת:

(Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP
(Catholic Agency For Overseas Development (CAFOD
Caritas
Consulate of France
The European Union
The Federal Republic of Germany
Foundation for Middle East Peace
Irish Aid
New Israel Fund
The Embassy of Norway
Norwegian Refugee Council
Oxfam
Rockefeller Brothers Fund
Sebastian Cobler Foundation
Dutch Ministry of Foreign Affairs
(The European Commission (ECHO
United Kingdom Foreign and Commonwealth Office

וכן תורמים פרטיים רבים בארץ ובעולם

דו"חות רבעוניים לשנת 2023

רבעון ראשון, 2023

דו"חות רבעוניים לשנת 2022

רבעון ראשון, 2022
רבעון שני, 2022
רבעון שלישי, 2022
רבעון רביעי, 2022

דו"חות רבעוניים לשנת 2021

רבעון ראשון, 2021
רבעון שני, 2021
רבעון שלישי, 2021
רבעון רביעי, 2021

דו"חות רבעוניים לשנת 2020

רבעון ראשון, 2020
רבעון שני, 2020
רבעון שלישי, 2020
רבעון רביעי, 2020

דו"חות רבעוניים לשנת 2019

רבעון ראשון, 2019
רבעון שני, 2019
רבעון שלישי, 2019
רבעון רביעי, 2019

דו"חות רבעוניים לשנת 2018

רבעון ראשון, 2018
רבעון שני, 2018
רבעון שלישי, 2018
רבעון רביעי, 2018

דו"חות רבעוניים לשנת 2017

רבעון ראשון, 2017
רבעון שני, 2017
רבעון שלישי, 2017
רבעון רביעי, 2017

דו"חות רבעוניים לשנת 2016

רבעון ראשון, 2016
רבעון שני, 2016
רבעון שלישי, 2016
רבעון רביעי, 2016

דו"חות רבעוניים לשנת 2015
רבעון ראשון, 2015
רבעון שני, 2015
רבעון שלישי, 2015
רבעון רביעי, 2015

דו"חות רבעוניים לשנת 2014
רבעון ראשון, 2014
רבעון שני, 2014
רבעון שלישי, 2014
רבעון רביעי, 2014

דו"חות רבעוניים לשנת 2013
רבעון ראשון, 2013
רבעון שני, 2013
רבעון שלישי, 2013
רבעון רביעי, 2013

דו"חות רבעוניים לשנת 2012
רבעון רביעי, 2012