יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם הוא ארגון ישראלי הרשום כעמותה בישראל. הארגון פועל בכפוף לחוק הישראלי ופעילותו מתבצעת בעזרת מתנדבים ואנשי מקצוע. הארגון הוקם בשנת 2005 ומאז פועלים מתנדביו ועובדיו לשיפור מבני וארוך-טווח במצב זכויות האדם בשטחים הכבושים. יש דין רואה בכיבוש מקור מרכזי להפרת זכויות אדם של האוכלוסיה הפלסטינית ולפיכך שואף להביא לסיומו.

יש דין פועל באמצעות איסוף והפצה של מידע מהימן ועדכני בדבר פגיעות שיטתיות בזכויות האדם בשטחים; הפעלת לחץ ציבורי ומשפטי על רשויות המדינה להפסקתן; וכן בדרך של העלאת המודעות הציבורית להפרת זכויות האדם בשטחים. לצורך כך הארגון נעזר על בסיס יום-יומי בצוות מקצועי של משפטנים ומומחים בתחום זכויות האדם.

הפעילות של יש דין מתמקדת בבחינת המידה שבה מדינת ישראל מיישמת את חובתה להגן על האזרחים הפלסטינים הכפופים לשלטון הכיבוש הצבאי הישראלי. בין היתר אנו עוסקים באכיפת החוק על אזרחים ישראלים ועל אנשי כוחות הביטחון הישראליים בגדה המערבית על עבירות שביצעו נגד פלסטינים ורכושם ובהפרת זכויות אדם הנוגעת להשתלטות ומניעת גישה באדמות פלסטיניות.

יש דין פועל בשני מישורים למען ההגנה על זכויות אדם. ברמה האישית, אנו מטפלים במקרים פרטניים כדי לקדם את עשיית הצדק למען אנשים שזכויותיהם הופרו. ברמה המערכתית, אנו משתמשים במצבור המקרים הפרטניים כדי ללמוד על הפרות מערכתיות של זכויות אדם וכדי לקדם שינוי באמצעים מגוונים: אנו מפרסמים דוחות ומפיצים מידע על הפרת זכויות אדם; אנו נוקטים צעדים משפטיים ופועלים מול הרשויות כדי להביא לתיקון המצב; ואנו נעזרים בכלי התקשורת כדי לעודד דיון ציבורי בנושאים אלה.

הצוות המקצועי

המועצה הציבורית

ועד מנהל

מתנדבים

דרושים

התומכים בנו

יש דין הוא ארגון עצמאי, א-מפלגתי ובלתי תלוי. כחלק מהשמירה על עצמאותו מקפיד יש דין שלא לקבל תרומות ישירות או עקיפות מגופים ממשלתיים ישראלים או פלסטינים. החוק הישראלי מחייב את כל העמותות הישראליות לדווח על תרומות מממשלות זרות בגובה של למעלה מ־20 אלף ₪. יש דין פועל על פי חוק, ומפרסם את המידע מתוך שקיפות מלאה הן באתר האינטרנט והן בדווחים שוטפים לרשם העמותות. לאישור על מנהל תקין נא ללחוץ כאן.

דו"חות רבעוניים לשנת 2017

רבעון ראשון, 2017
רבעון שני, 2017
רבעון שלישי, 2017

דו"חות רבעוניים לשנת 2016

רבעון ראשון, 2016
רבעון שני, 2016
רבעון שלישי, 2016
רבעון רביעי, 2016

דו"חות רבעוניים לשנת 2015
רבעון ראשון, 2015
רבעון שני, 2015
רבעון שלישי, 2015
רבעון רביעי, 2015


דו"חות רבעוניים לשנת 2014
רבעון ראשון, 2014
רבעון שני, 2014
רבעון שלישי, 2014
רבעון רביעי, 2014

דו"חות רבעוניים לשנת 2013
רבעון ראשון, 2013
רבעון שני, 2013
רבעון שלישי, 2013
רבעון רביעי, 2013

דו"חות רבעוניים לשנת 2012
רבעון רביעי, 2012

יש דין גאה בהכרה ובמימון שהוא זוכה לקבל מממשלות זרות כארגון ישראלי אמין ומקצועי לזכויות אדם, ומכיר להן טובה על תמיכתן. פעילות יש דין מתאפשרת בזכות נדיבותם של תורמים מוסדיים ופרטיים. זוהי רשימת התורמים המעודכנת:

CAFOD

Dutch Ministry of Foreign Affairs

HEKS

Human Rights/IHL Secretariat

Irish Aid

Norwegian Refugee Council

Open Society Foundations

Oxfam Novib

The Federal Republic of Germany

United Kingdom Foreign and Commonwealth Office

קרן מוריה

הקרן החדשה לישראל

וכן תורמים פרטיים רבים בארץ ובעולם