מאגר חוקֵי סיפוח

כהונתה של הכנסת ה-20 סימנה עליית מדרגה במדיניות הסיפוח ההדרגתי של ישראל את הגדה המערבית, ומעבר מסיפוח דה-פקטו (למעשה) לסיפוח דה-יורה (להלכה). מאגר זה מרכז את כל החוקים והצעות החוק שהניחו חברי הכנסת על שולחנה של הכנסת שיש בהן מאפיין או מרכיב בעל אופי סיפוחי. ישראל הופכת את עצמה למדינת אפרטהייד, בה חיים שני סוגים של בני אדם: אזרחים ישראלים בעלי זכויות מלאות, ותושבים פלסטינים משוללי זכויות פוליטיות ואחרות.

קראו עוד

חיפוש במאגר
סיווג
סטטוס נוכחי

סטטוס שעד אליו קודמה ההצעה
כנסת
בחר/י
ח"כ יוזמ/ת
בחר/י
תחולה
בחר/י
שם מקוצר
תמצית
סיווג
סטטוס
כנסת
סיפוח בקעת הירדן
מספר ההצעה: 28/22/פ
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, המינהל, חוקי המדינה וריבונותה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-22
סיפוח הגדה המערבית
מספר ההצעה: 16/22/פ
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, המינהל, חוקי המדינה וריבונותה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-22
חוק העברת הסמכות לדון בעתירות העוסקות בשטחים מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים
מספר ההצעה: מ/1222
החוק מעביר את הסמכות לדון בעתירות הנוגעות לגדה המערבית מבג"ץ לבית המשפט לעניינים מינהליים (בית...
נירמול וטשטוש הקו הירוק
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההתקבלה
סטטוס נוכחיהתקבלה
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח בקעת הירדן וצפון ים המלח
מספר ההצעה: פ/5350/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח לביטול הצו הירדני שלפיו רק חברה רשומה יכולה לרכוש קרקע בגדה
מספר ההצעה: פ/5270/20
הצעת החוק מבקשת לבטל את צו ירדני (והתיקון שעשה בו המפקד הצבאי ב-1971) המתיר מכירת...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח החלת חוק זכויות נפגעי עבירה על בתי המשפט הצבאיים
מספר ההצעה: פ/5311/20
מדובר בהצ"ח שמבקשת להחיל את חוק זכויות נפגעי עבירה על קורבנות עבירה בהליכים משפטיים שמתנהלים...
נטילת סמכויות המפקד הצבאי
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח לביטול הצו הירדני שלפיו רק חברה רשומה יכולה לרכוש קרקע בגדה
מספר ההצעה: פ/5253/20
הצעת החוק מבקשת לבטל את צו ירדני (והתיקון שעשה בו המפקד הצבאי ב-1971) המתיר מכירת...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח ביטול המינהל האזרחי
מספר ההצעה: פ/5193/20
המפקד הצבאי, הבא בנעלי הריבון בגדה המערבית, אצל מסמכותיו למינהל האזרחי, והסמיכו כגוף האמון על...
נטילת סמכויות המפקד הצבאי
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
חוק העברת מכסות ביצים
מספר ההצעה: מ/1205
החוק מתקן את חוק המועצה לענף הלול וקובע כי בעל מכסה אישית לייצור ושיווק ביצים...
נירמול וטשטוש הקו הירוק
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההתקבלה
סטטוס נוכחיהתקבלה
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח כל הגדה המערבית
מספר ההצעה: פ/5158/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח בקעת הירדן באמצעות משאל עם
מספר ההצעה: פ/5129/20
הצעת החוק קובעת כי שישה חודשים מכניסתו של החוק לתוקף יערך משאל עם בדבר סיפוח...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח כל הגדה המערבית
מספר ההצעה: פ/5105/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח ביטול המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) בשטחים
מספר ההצעה: פ/5005/20
גרסה מוקדמת לחוק ביטול המועצה להשכלה גבוהה בשטחים שהתקבל בפברואר 2018. למרות שהתקבלה הצעת חוק...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח החטיבה להתיישבות
מספר ההצעה: פ/4920/20
סמכויות ניהול הקרקעות בגדה המערבית נתונות בידי המפקד הצבאי, והוא אצל מסמכותו לממונה על הרכוש...
נטילת סמכויות המפקד הצבאי
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעהאושרה בוועדה לקריאה ראשונה
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
חוק ביטול המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) בשטחים
מספר ההצעה: פ/4824/20
החוק מבטל את המועצה להשכלה גבוהה הפועלת בגדה המערבית ושבראשה עומד המפקד הצבאי, והעברת סמכויותיה...
נטילת סמכויות המפקד הצבאי
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההתקבלה
סטטוס נוכחיהתקבלה
הכנסת ה-20
הצ"ח הכרזה על אדמות ים המלח כאדמות מדינה
מספר ההצעה: פ/4441/20
הצעת החוק מבקשת לקבוע בחקיקה כי אדמות שנחשפו בעקבות נסיגת ים המלח יוכרזו כאדמות מדינה....
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההוסרה מסדר היום
סטטוס נוכחיהוסרה מסדר היום
הכנסת ה-20
הצ"ח תיקון חוק החרם - פיצויים ללא הוכחת נזק
מספר ההצעה: פ/4555/20
חוק החרם (שחוקק בכנסת ה-19) חל גם על קריאה להחרים מוצרים המיוצרים בשטחים. עתירה נגד...
נירמול וטשטוש הקו הירוק
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעהבוועדה - בהכנה לקריאה ראשונה
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח חלוקת הכנסות מארנונה
מספר ההצעה: פ/4415/20
הצעת החוק מבקשת לתקן את פקודת העיריות כך שניתן יהיה להשתמש בכספים שנאספו מתשלומי ארנונה...
נירמול וטשטוש הקו הירוק
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעהבוועדה - בהכנה לקריאה שנייה-שלישית
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח ירושלים רבתי
מספר ההצעה: פ/4158/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח בקעת הירדן
מספר ההצעה: פ/4041/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח גוש אריאל
מספר ההצעה: פ/4040/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח גוש עציון
מספר ההצעה: פ/4039/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח כלילת אזורים מהגדה המערבית בתוך אזור הנגב לצרכי קבלת הטבות
מספר ההצעה: פ/4014/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את חוק הרשות לפיתוח הנגב על שטחים שאינם תחת ריבונות ישראלית,...
נירמול וטשטוש הקו הירוק
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח גוש עציון
מספר ההצעה: פ/3947/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח תיקון חוק יסוד משאל עם
מספר ההצעה: פ/3935/20
הצעת חוק לתיקון חוק היסוד הקובע כי יש לקיים משאל עם לפני ויתור על שטחים...
נירמול וטשטוש הקו הירוק
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
חוק בתי המשפט לעניינים מינהליים - הפקעת סמוכויות מבג"ץ
מספר ההצעה: פ/3861/20
הצעת החוק מבקשרת להעביר את הסמכות לדון בעתירות הנוגעות לגדה המערבית מבג"ץ לבית המשפט לעניינים...
נירמול וטשטוש הקו הירוק
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעהמוזגה עם הצעה אחרת
סטטוס נוכחימוזגה עם הצעה אחרת
הכנסת ה-20
חוק ההפקעה (חוק ההסדרה)
מספר ההצעה: פ/3549/20
מטרת החוק היא להכשיר בדיעבד מאחזים ושכונות בגדה המערבית שהוקמו בניגוד לחוק על קרקע בבעלות...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההתקבלה
סטטוס נוכחיהתקבלה
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח מעלה אדומים
מספר ההצעה: פ/3244/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") בשטח...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
חוק עידוד השקעה במתקני אנרגיה מתחדשת
מספר ההצעה: מ/1076/20
החוק שהתקבל נועד לעודד השקעה במתקני ייצור חשמל באמצעות אנרגיה. החוק כולל גם סעיף "תחולה...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההתקבלה
סטטוס נוכחיהתקבלה
הכנסת ה-20
הצ"ח חוק ההפקעה (הסדרה) - פיצוי כספי וקרקע חלופית
מספר ההצעה: פ/3127/20
הצעת החוק מבקשת להסדיר מבחינה תכנונית מאחזים ושכונות בגדה המערבית שהוקמו בניגוד לחוק על קרקע...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעהמוזגה עם הצעה אחרת
סטטוס נוכחימוזגה עם הצעה אחרת
הכנסת ה-20
הצ"ח חוק הנורמות
מספר ההצעה: פ/3046/20
הצעת החוק קובעת כי כל חוק שיחוקק על ידי הכנסת יחוקק גם בגדה המערבית באמצעות...
נטילת סמכויות המפקד הצבאי
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח החלת חוקי התכנון והבנייה הישראליים באריאל
מספר ההצעה: פ/3002/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את דיני התכנון והבנייה החלים בתוך ישראל על ההתנחלות מעלה אדומים....
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח החלת חוקי התכנון והבנייה היישראליים על ההתנחלות מעלה אדומים
מספר ההצעה: פ/2886/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את דיני התכנון והבנייה החלים בתוך ישראל על ההתנחלות מעלה אדומים....
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
חוק עידוד השקעות הון והשקעות הון בהתנחלות (הטבות מס)
מספר ההצעה: מ-1041/א' תיקון 226 לפקודת מס הכנסה
החוק שהתקבל תיקן את פקודת המס באופן שמאפשר לאזרחים ישראלים – מתנחלים ואחרים – לזכות...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההתקבלה
סטטוס נוכחיהתקבלה
הכנסת ה-20
הצ"ח גירוש מחבלים ובני משפחותיהם לרצועת עזה
מספר ההצעה: פ/2827/20
הצעת החוק מסמיכה את שר הביטחון להורות על גירוש לעזה של מי שביצע פעולת טרור,...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח חוק ההפקעה (הסדרה)
מספר ההצעה: פ/3433/20
הצעת החוק מבקשת להסדיר מבחינה תכנונית מאחזים ושכונות בגדה המערבית שהוקמו בניגוד לחוק על קרקע...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעהמוזגה עם הצעה אחרת
סטטוס נוכחימוזגה עם הצעה אחרת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח ההתנחלויות והמאחזים
מספר ההצעה: פ/2574/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי על ההתנחלויות והמאחזים בגדה המערבית באופן מלא, ועל...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
איסור הפלייה מחמת מקום מגורים - תוספת לחוק איסור הפליה במוצרים
מספר ההצעה: פ/2395/20
תיקון לחוק קיים שמטרתו לאסור על בתי עסק לסרב לתת שירות (כגון אספקת מוצרים, טכנאים...
נירמול וטשטוש הקו הירוק
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההתקבלה
סטטוס נוכחיהתקבלה
הכנסת ה-20
הצ"ח החלת דיני הקרקעות והתכנון והבניה בגדה המערבית
מספר ההצעה: פ/2226/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את דיני הקרקעות ודיני התכנון והבנייה החלים בתוך ישראל על הגדה...
נטילת סמכויות המפקד הצבאי
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח זכויות מחזיקים בקרקע (מניעה והריסה של מאחזים ושכונות שהוקמו בניגוד לחוק)
מספר ההצעה: פ/1954/20
הצעת החוק קובעת כי המדינה המפקד הצבאי יפקיע (באמצעות צו צבאי) קרקעות בבעלות פלסטינית פרטית...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח חוק ההפקעה (הסדרה)
מספר ההצעה: פ/1973/20
הצעת החוק מבקשת להסדיר מבחינה תכנונית מאחזים ושכונות בגדה המערבית שהוקמו בניגוד לחוק על קרקע...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעהמוזגה עם הצעה אחרת
סטטוס נוכחימוזגה עם הצעה אחרת
הכנסת ה-20
הצ"ח הבונה והנוטע
מספר ההצעה: פ/1958/20
הצעת החוק מבקשת להכשיר בדיעבד בנייה בלתי חוקית של מתנחלים בגדה המערבית, כולל במקרים שבהם...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח חוק הנורמות
מספר ההצעה: פ/1376/20
הצעת החוק קובעת כי כל חוק שיחוקק על ידי הכנסת יחוקק גם בגדה המערבית באמצעות...
נטילת סמכויות המפקד הצבאי
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח לב השומרון
מספר ההצעה: פ/187/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח מעלה אדומים
מספר ההצעה: פ/169/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח בקעת הירדן
מספר ההצעה: פ/185/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") בבקעת...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח חברון רבתי
מספר ההצעה: פ/156/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח גוש עציון
מספר ההצעה: פ/176/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") והריבונות הישראלית על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח מערב השומרון
מספר ההצעה: פ/182/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית על אזור מערב השומרון הנמצא תחת...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח גוש מנשה
מספר ההצעה: פ/171/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח סיפוח גוש מודיעין
מספר ההצעה: פ/260/20
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
סיפוח בקעת הירדן
מספר ההצעה: פ/613/23
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית על בקעת הירדן ובכך לספח אותה...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחי
הכנסת ה-23
הצ"ח חוק ההפקעה (הסדרה) - פיצוי כספי וקרקע חלופית
מספר ההצעה: פ/3111/20
הצעת החוק מבקשת להסדיר מבחינה תכנונית מאחזים ושכונות בגדה המערבית שהוקמו בניגוד לחוק על קרקע...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח חוק ההפקעה (הסדרה) - פיצוי כספי וקרקע חלופית
מספר ההצעה: פ/3460/20
הצעת החוק מבקשת להסדיר מבחינה תכנונית מאחזים ושכונות בגדה המערבית שהוקמו בניגוד לחוק על קרקע...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
הצ"ח חוק ההסדרה 2
מספר ההצעה: פ/5644/20
הצעת החוק מבקשת לעגן בחקיקה השלמה של כל הליכי ה'הסדרה' במאחזים ובשכונות שהוקמו בניגוד לחוק...
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעהבוועדה - בהכנה לקריאה ראשונה
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
חוק המירשם הפלילי
מספר ההצעה: מ/1071
חוק שנועד להחליף את חוק המרשם הפלילי המסדיר את ניהול המרשם הפלילי בידי משטרת ישראל...
נירמול וטשטוש הקו הירוק
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההתקבלה
סטטוס נוכחיהתקבלה
הכנסת ה-20
הצ"ח הכרזה על אדמות ים המלח כאדמות מדינה
מספר ההצעה: פ/5988/20
הצעת החוק מבקשת לקבוע בחקיקה כי אדמות שנחשפו בעקבות נסיגת ים המלח יוכרזו כאדמות מדינה....
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-20
סיפוח גוש עציון
מספר ההצעה: פ/501/21
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") והריבונות הישראלית על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-21
הכרזה על אדמות ים המלח כאדמות מדינה
מספר ההצעה: 60/21/פ
הצעת החוק מבקשת לקבוע בחקיקה כי אדמות שנחשפו בעקבות נסיגת ים המלח יוכרזו כאדמות מדינה....
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-21
הכרזה על אדמות ים המלח כאדמות מדינה
מספר ההצעה: 60/21/פ
הצעת החוק מבקשת לקבוע בחקיקה כי אדמות שנחשפו בעקבות נסיגת ים המלח יוכרזו כאדמות מדינה....
חקיקה ישירה של הכנסת על השטח הכבוש
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-21
סיפוח ההתנחלויות
מספר ההצעה: פ/387/21
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק, המשפט והמינהל הישראלי על ההתנחלויות, הכבישים ואזורי התעשייה בגדה...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-21
סיפוח מעלה אדומים
מספר ההצעה: פ/508/21
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
סיפוח הגדה המערבית
מספר ההצעה: פ/503/21
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-21
סיפוח גוש עציון
מספר ההצעה: פ/501/21
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") והריבונות הישראלית על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-21
סיפוח אזור אריאל
מספר ההצעה: פ/499/21
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-21
סיפוח בקעת הירדן
מספר ההצעה: פ/494/21
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") בבקעת...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-21
סיפוח בקעת הירדן
מספר ההצעה: 28/22/פ
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, המינהל, חוקי המדינה וריבונותה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-22
סיפוח בקעת הירדן וקבלת אזרחות
מספר ההצעה: 64/22/פ
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל") על בקעת הירדן...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-22
סיפוח הגדה המערבית
מספר ההצעה: 573/22/פ
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט, המינהל והריבונות") על כל...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-22
סיפוח בקעת הירדן
מספר ההצעה: 574/22/פ
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל") על כל בקעת...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-22
סיפוח ירושלים רבתי
מספר ההצעה: 829/22/פ
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית על התנחלויות (מועצות מקומיות ומועצות אזוריות)...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-22
סיפוח הגדה המערבית
מספר ההצעה: 926/22/פ
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט, המינהל והריבונות") על כל...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-22
סיפוח בקעת הירדן, גוש עציון, גבעת זאב, מעלה אדומים, ביתר עילית ועפרה
מספר ההצעה: 1398/22/פ
הצעת החוק מבקשת להחיל את "המשפט, השיפוט והמינהל" של מדינת ישראל על אזורים הנמצאים תחת...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-22
סיפוח בקעת הירדן וצפון ים המלח
מספר ההצעה: 1033/22/פ
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראל והריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-22
סיפוח בקעת הירדן
מספר ההצעה: 964/22/פ
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, המינהל, חוקי המדינה וריבונותה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחיהליך החקיקה נעצר עם סיום כהונתה של הכנסת
הכנסת ה-22
סיפוח הגדה המערבית
מספר ההצעה: פ/237/23
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחי
הכנסת ה-23
סיפוח הגדה המערבית
מספר ההצעה: פ/233/23
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל של המדינה") על...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחי
הכנסת ה-23
סיפוח בקעת הירדן וצפון ים המלח
מספר ההצעה: פ/260/23
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראל והריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחי
הכנסת ה-23
סיפוח הגדה המערבית
מספר ההצעה: פ/228/23
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט, המינהל והריבונות של מדינת...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחי
הכנסת ה-23
סיפוח בקעת הירדן וצפון ים המלח
מספר ההצעה: פ/263/23
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("השתייכותה של בקעת הירדן למדינת ישראל,...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההוסרה מסדר היום
סטטוס נוכחיהוסרה מסדר היום
הכנסת ה-23
סיפוח בקעת הירדן וצפון ים המלח
מספר ההצעה: פ/262/23
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראל והריבונות הישראלית על בקעת הירדן וצפון ים המלח...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחי
הכנסת ה-23
סיפוח הגדה המערבית
מספר ההצעה: פ/382/23
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראל והריבונות הישראלית על בקעת הירדן, צפון ים המלח...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחי
הכנסת ה-23
סיפוח בקעת הירדן וקבלת אזרחות
מספר ההצעה: פ/384/23
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("המשפט, השיפוט והמינהל") על בקעת הירדן...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחי
הכנסת ה-23
סיפוח בקעת הירדן וצפון ים המלח
מספר ההצעה: פ/608/23
הצעת החוק מבקשת להחיל את החוק הישראלי והריבונות הישראלית ("השתייכותה של בקעת הירדן למדינת ישראל,...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחי
הכנסת ה-23
סיפוח בקעת הירדן, גוש עציון, גבעת זאב, מעלה אדומים, ביתר עילית ועפרה
מספר ההצעה: פ/614/23
הצעת החוק מבקשת להחיל את "המשפט, השיפוט והמינהל" של מדינת ישראל על אזורים הנמצאים תחת...
החלת המשפט והשיפוט הישראלי (ריבונות)
סטטוס שעד אליו קודמה ההצעההונחה על שולחן הכנסת לדיון מוקדם
סטטוס נוכחי
הכנסת ה-23