אחריותיות

דף נתונים: אכיפת חוק על חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים וברכושם, סיכום נתוני 2021-2017

המציאות המשפטית של הכיבוש