אחריותיות

מקרה מבחן יצהר: אלימות מתנחלים ככלי להשתלטות על אדמות פלסטיניות

המציאות המשפטית של הכיבוש