התנחלויות ומאחזים

עתירה לבג"ץ: להפוך את הליך קביעת תחומי השיפוט בגדה לשקוף

המציאות המשפטית של הכיבוש