התנחלויות ומאחזים

לא חומש - בורקה!

המציאות המשפטית של הכיבוש