אחריותיות

חיים חשופים: פלישות צבאיות לבתי פלסטינים בגדה המערבית

המציאות המשפטית של הכיבוש