מדיניות הכיבוש

לרוקן מתוכן - המחצבות הישראליות בגדה המערבית: ביזה ממוסדת בחסות בג"ץ

המציאות המשפטית של הכיבוש