אחריותיות

יורים ומורחים - נתונים עדכניים, אפריל 2021

המציאות המשפטית של הכיבוש