אחריותיות

יורים ומורחים: כשלים בבדיקת תלונות על הרג ופציעה של פלסטינים ב'הפגנות השיבה' ברצועת עזה והשימוש במנגנון לבירור עובדתי ככלי למניעת חקירה והעמדה לדין של חיילים

המציאות המשפטית של הכיבוש