אחריותיות

עתירה לבג"ץ: לבטל את הוראות הפתיחה באש שמתירות ירי על מפגינים בגבול עם עזה שאינם מסכנים חיי אדם

המציאות המשפטית של הכיבוש