אחריותיות

"לא עלה בידינו לאתר את מבצע העבירה": כישלון מערכת אכיפת החוק לחקור ולהעמיד לדין חיילים ושוטרים שביצעו עבירות פליליות נגד פלסטינים בגדה המערבית

המציאות המשפטית של הכיבוש