בג"ץ 6949/19, ראש מועצת הכפר קריות ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית

מועד הגשת העתירה: 24.10.2019

 

על רקע עונת מסיק הזיתים 2019, יש דין הגיש לבג"ץ עתירה דחופה יחד עם ראש מועצת הכפר קריות וחמישה בעלי אדמות מהכפר, נגד מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית (אלוף פיקוד מרכז).

העתירה דורשת כי הצבא יאפשר לחקלאים מהכפר קריות להגיע לאדמותיהם ולמסוק את העצים שלהם בבטחה.

העתירה הוגשה בעקבות מספר אירועים שבהם החקלאים הגיעו לאדמות שלהם – שלא מחייבות תיאום ונמצאות בשטח B – כדי לבצע מסיק, אך הצבא גירש אותם ולא איפשר להם למסוק. בעתירה דרשנו שבית המשפט יורה למפקד כוחות הצבא בגדה המערבית (אלוף פיקוד מרכז):

  • להורות לכוחות שתחת פיקודו להימנע מהפרעה מכל סוג שהוא למסיק הזיתים שמקיימים העותרים ובני ובנות קהילתם באדמותיהם שבמרחב הכפר קריות שבצפון הגדה המערבית, ובכלל זאת יימנע, הוא ופקודיו, לכל תקופת מסיק הזיתים מהוצאת צו שטח צבאי סגור המופנה אל העותרים ובעלי האדמות האחרים בכפרם, משפחותיהם ומוזמניהם, וכן ימנעו מכל מניעת גישתם בפועל גם אם לא מגובה בצו פורמלי.
  • לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי לאפשר את המסיק ולהגן על המוסקים על מנת שאלה יוכלו לעבוד באדמותיהם בבטחה.

עונת מסיק הזיתים החלה כשבוע וחצי לפני הגשת העתירה. במהלך תקופה זו כמעט בכל בוקר הגיע כוח של חיילים לאדמות החקלאיות של הכפר קריות, במספר מקרים מלווה במתנחלים מההתנחלות עלי הסמוכה, והרחיק בכפייה ובנימוקים שונים את בעלי האדמות שהגיעו כדי לקיים את המסיק. יש דין תיעד שמונה מקרים כאלה שאירעו בטווח של חמישה ימים. ביום השישי, ב– 23.10.2019 – חקלאי קריות לא יצאו כלל לאדמותיהם בשל החשש מאלימות הצבא.

הרחקת המוסקים נעשתה תוך שימוש באמצעים אלימים כגון שימוש ברימוני הלם וגז מדמיע. מניעה מבעלי אדמות פלסטינים מהאפשרות למסוק את עציהם מנוגדת לחוק ומנוגדת חזיתית לפסיקה הברורה של בית המשפט הנכבד העוסקת בחובות הצבא כלפי החקלאים הפלסטינים בעת מסיק הזיתים.

העתירה הדחופה הוגשה לנוכח המניעה בפועל והאיסור הגורף שהוטל על גישת העותרים לאדמותיהם, ולאור קיומה של סכנה ממשית כי העותרים והמשפחות האחרות בכפר לא יספיקו למסוק ולאסוף את היבול השנתי שלהם, והחשש שאם לא תשתנה המדיניות בדחיפות מסיק הזיתים של שנה זו ירד לטימיון.

בתגובתה לעתירה הודיעה המדינה לבג"ץ כי "כי עקב תקלה שאירעה, אשר המשיב מצר עליה, כניסת העותרים למסיק הזיתים באדמותיהם במרחב הכפר קריות(להלן: השטח הנידון) הוגבלה, זאת בעקבות טעות שנפלה, אשר הביאה לכך שנציגי המשיב אשר נכחו בשטח סברו שחלה על העותרים חובת תיאום
לצורך כניסתם לשטח הנדון. עם זאת, מייד עם גילוי התקלה, זו תוקנה, כך שכניסת העותרים לשטח הנדון התאפשרה ללא הגבלה, ולפי המידע המצוי בידי המשיבים, העותרים נכנסו לשטח הנדון".

בנוסף נכתב בתגובה, כי בעקבות העתירה הוחלט כי בעתיד המינהל האזרחי יפרסם את כלל ההכרזות על סגירות שטחים המבוצעות במסגרת עונת המסיק באתר האינטרנט של מתאם הפעולות בשטחים, וכי במסגרת ההיערכות לשנים הבאות יפורסמו הצווים מבעוד מועד באתר האמור.

לאור הודעת המדינה ולנוכח העובדה שזו אפשרה את המסיק בשטחים שבהם עסקה העתירה ושהסעדים המבוקשים התקבלו, הצדדים הסכימו למחוק את העתירה. בבקשה למחיקת העתירה שהגיש משרד עו"ד מיכאל ספרד בשם העותרים נכתב:

"אשרי המאמין. אשרי המאמין שזו רק טעות אנוש קטנה. כפי שפורט בתצהירים שצורפו לכתב העתירה, החיילים שגירשו את החקלאים הפלסטינים מאדמותיהם לא אמרו להם שזה אזור הדורש תיאום, לא הבהירו שיוכלו לשוב ביום אחר ולא הראו צווי שטח צבאי סגור. הם באו לרוב מלווים באנשי ההתנחלות עלי הסמוכה, בחלק מהמקרים אמרו שאין מסיק בזמן חגים יהודים ו"שכנעו" את החקלאים לעזוב בעזרת רימוני גז והלם. כך מתנהגים מי שלא רואים ממטר את בעלי האדמות ולא מי שמבקשים "לתאם" הגעה מסודרת."

בית המשפט קיבל את בקשת המחיקה ופסק שהמדינה תשלם הוצאות לעותרים.

מצב העתירה: נמחקה