מערכת היחסים בין המתנחלים והפלסטינים בגדה המערבית מהדהדת במקרים רבים את מערך השליטה הישראלי על הפלסטינים, המאופיין באדנות ובעוינות. אירועים שבהם אזרחים ישראלים פוגעים בפלסטינים וברכושם הם דבר שבשגרה בגדה המערבית. המניע למעשי האלימות והפגיעה ברכוש, המכונים גם "עבריינות אידיאולוגית", הוא אסטרטגי. מטרתם להטיל מורא על הפלסטינים וליצור איום ממשי על מנת לנשל פלסטינים מאדמתם ולצמצם את מרחב המחיה שלהם.

כדי להשיג מטרה זו, מתנחלים מפעילים אמצעים שונים של אלימות גם במרחב הפרטי של הפלסטינים – ברחובות הכפרים, בבתי ספר ובמבני ציבור ואף בבתי התושבים עצמם .בתים ומבנים מבודדים, כמו גם מבנים ששוכנים בקרבת התנחלויות, מאחזים בלתי מורשים או כבישי גישה, הם מטרות קבועות ו"יעדים מועדפים" לפגיעה. אירועי תקיפה וגרימת נזק לרכוש גובים מהתושבים הפלסטינים מחיר פיזי, כלכלי, חברתי ונפשי, בוודאי כאשר הן חלק מתופעה נרחבת.

העבירות האידיאולוגיות שביצעו מתנחלים ישראלים בתוך שטחי העיירות והכפרים הפלסטיניים בשנים האחרונות אינן מתבצעות במנותק ממדיניותה של ישראל בגדה המערבית. מדיניות זו כוללת אינספור פגיעות בזכויותיהם של הפלסטינים, תוך שאיפה לבסס את שליטתה של ישראל באזור זה. תגובתן הרפה והחלושה של רשויות אכיפת החוק הישראליות לעבירות אלה מלמדת כי לכל הפחות ישראל אינה רואה בבלימת תופעה זו מטרה חשובה דיה, ואולי אף כי מדובר במעשים שהמדינה מקדמת בברכה, גם אם לא באופן גלוי ומוצהר.

מסמך זה מנתח את התופעה של עבירות שמבצעים אזרחים ישראלים בתוך האזור המיושב והבנוי של העיירות והכפרים הפלסטיניים בגדה המערבית (שטח B). הוא מבוסס על ניתוח של 63 אירועים שתיעד יש דין בין השנים 2020-2017, שבהם בוצעו כלפי פלסטינים עבירות אלימות, פגיעה ברכוש ופגיעה במסגדים. אירועים אלה אינם סך העבירות שביצעו אזרחים ישראלים כלפי פלסטינים בתוך הכפרים, אלא אך ורק אירועים שתועדו על ידי תחקירני יש דין בתקופה האמורה. אירועים נוספים התרחשו ומתרחשים גם כיום – חלקם מתועדים על ידי גופים וארגונים אחרים, חלקם לא מתועדים כלל ונותרים עלומים מעיני הציבור.

מבין 63 אירועים שתיעד יש דין ועסקו בעבירות של אזרחים ישראלים בתוך היישובים הפלסטינים, הוגשו למשטרה תלונות ב-60 מהמקרים. מתוכם, הסתיימה חקירת המשטרה ב-38 תיקים. 38 חקירות אלו לא הניבו ולו כתב אישום אחד. הכישלון הישראלי בהרתעה ובאכיפת חוק מותיר את הרחובות, בתי המגורים ומקומות העבודה של התושבים הפלסטינים חשופים אל מול האלימות המתפרצת של מתנחלים המשתמשים בעבריינות ככלי אידיאולוגי.

מחדלים אלה מעניקים בפועל חסינות לעבריינות אידיאולוגית של מתנחלים. המסר העולה מהאופן שבו מתנהלות הרשויות הישראליות הוא ברור לכל. מסר זה מופנם היטב הן בקרב התוקפים המתנחלים, הרואים בכך היתר להמשיך בשלהם, והן בקרב קורבנותיהם הפלסטינים שיודעים כי הם מופקרים לגורלם, מבלי שיש מי שיגן עליהם מפני מתקפות אלימות.