בינואר 2009, כוח צבאי ישראלי שפעל בעיר עזה במסגרת מבצע "עופרת יצוקה", הורה לילד בן תשע לפתוח מספר תיקים ומזוודות שהיה חשש שהכילו מטען או מחבל. אירוע זה, שנודע בציבור כ"פרשת נוהל ילד", הוביל להאשמת שני חיילים בעבירה של ”חריגה מסמכות עד כדי סיכון חיים או בריאות". פרשה חמורה של שימוש בילד כ"מגן אנושי" – פשע מלחמה על פי כל הגדרה מקובלת – התגלגלה לכתב אישום שהעבירה המרכזית בו עונש מרבי של שלוש שנות מאסר, מפני שהחוק הישראלי אינו מאפשר העמדה לדין בישראל בגין ביצוע פשעי מלחמה. הדו"ח "לאקונה: פשעי מלחמה בדין הישראלי ובפסיקת בתי הדין הצבאיים" שפרסם יש דין, קרא לתיקון חקיקה שיאפשר העמדה לדין גם בגין ביצוע פשעי מלחמה.

פשעי מלחמה נמנים עם קבוצת הפשעים הבינלאומיים – עבירות שפוגעות בערכים המשותפים לקהילה הבינלאומית כולה, ולהן חומרה מיוחדת. מדינות רבות ברחבי העולם כבר חוקקו חוקים שנועדו להגדיר עבירות מסוג זה ולענוש את מבצעיהן, כדרישת המשפט הבינלאומי. במשפט הישראלי טרם נחקק חוק המגדיר פשעי מלחמה, למרות שזו היתה אחת מההמלצות בדו"ח ועדת טירקל, שפורסם בפברואר 2013 והמליץ על חקיקה ישראלית שתגדיר קטגוריה של פשעי מלחמה בדין הפלילי. כתוצאה מכך בתי הדין הצבאיים שופטים חיילים המפרים את דיני הלחימה כעבירות "רגילות".

הגישה הנהוגה במדינת ישראל גורסת כי בהעמדת נאשמים לדין בגין ביצוע מעשים שעולים לכדי פשעי מלחמה אפשר להסתפק בדין המקומי הרגיל. מדינות בודדות בלבד מחזיקות בגישה דומה לזו של מדינת ישראל. דו"ח "לאקונה" סוקר מודלים בינלאומיים לחקיקה המפלילה פשעי מלחמה, סוקר את ההוראות הקיימות בדין הישראלי ואת מדיניות התביעה הצבאית ופסיקת בתי הדין הצבאיים.

שתי קבוצות של מקרי בוחן שנכללו בדו"ח (שימוש ב"מגן אנושי" והתעללות בעצורים כבולים) מראות כיצד המצב המשפטי הנוכחי במדינת ישראל מביא לכך שנאשמים בביצוע פשעי מלחמה מורשעים בעבירות "רגילות" ואף קלות. הרשעות אלה לא לוקחות בחשבון את החומרה המיוחדת של ביצוע עבירות בהקשר של לוחם הפועל מול אוכלוסיה אזרחית במסגרת עימות מזוין. עוד הראה הדו"ח כי ברוב המקרים המורשעים נענשים בענישה מקילה ונהנים במקרים רבים מקיצור משמעותי של תקופת הרישום הפלילי.

עמדת יש דין היא כי בהתחשב בפרקטיקה של בתי הדין הצבאיים ובהיעדרן של עבירות מהותיות מהדין המקומי, יש לקבוע עבירות מיוחדות של פשעי מלחמה באמצעות חקיקה בספר החוקים של מדינת ישראל.