בעקבות הזמנה מטעם מועצת הביטחון של האו"ם, יש דין הציג בפני חברי המועצה את נתוני הארגון בנוגע לאכיפת החוק במקרים של עבריינות אידיאולוגית מצד אזרחים ישראלים נגד פלסטינים בגדה המערבית, ואת ההשפעה של היעדר אכיפת חוק יעילה על חייהם.

עו"ד מיכאל ספרד, היועץ המשפטי של יש דין שייצג את הארגון בפני הוועדה, הבהיר בנאומו כי הן פלסטינים והן אזרחים ישראלים הם קורבנות לאלימות. עם זאת, כאשר אזרחים ישראלים נפגעים, מערכת אכיפת החוק מצליחה במרבית המקרים לאתר במהרה חשודים, להעמידם לדין, להרשיע ולהענישם בחומרה. לעתים רשויות החוק אף מצליחות למנוע את העבירות מבעוד מועד.

מנגד, נתוני יש דין מראים כי במקרים של פגיעה בפלסטינים מערכת אכיפת החוק לרוב כושלת ואינן מצליחות לפענח את העבירות ולהעמיד את המבצעים לדין. כתוצאה מכך, מערכת אכיפת החוק אינה יוצרת הרתעה ואינה מספקת הגנה. בכך ישראל מפרה את מחויבותה על פי הדין הבינלאומי לדאוג לביטחונה של האוכלוסיה הפלסטינית המוגנת שתחת שלטונה.

מהנתונים עולה כי כ-85% מתיקי החקירה שנפתחים בגין עבריינות אידיאולוגית נגד פלסטינים (עבירות הכוללות אלימות, הצתות, פגיעה ברכוש, פגיעה בעצים והשתלטות על אדמות) נסגרים בשל מחדלי חקירה של המשטרה. כמו כן, הנתונים מראים שהסיכוי שתלונה שפלסטיני יגיש במשטרה תסתיים בהרשעת אזרח ישראלי הוא 1.9%.

עו"ד ספרד הסביר לחברי המועצה כי רוב העבירות המתועדות על ידי יש דין מבוצעות באדמות חקלאיות של פלסטינים באזור C, ומטרתן להטיל מורא ופחד על חקלאים ובעלי קרקעות פלסטינים, בכדי לדחוק אותם ולנשלם מאדמתם. בהיעדר מנגנון ענישה והרתעה, העבריינים יודעים כי לא יבואו על עונשם ומבינים מכך כי המדינה מתירה להם, ואולי אף מעודדת אותם, להמשיך באלימות באין מפריע.

עמדת יש דין היא שקיים קשר ישיר בין כישלונם של הגורמים האמונים על אכיפת החוק ועל הגנה על פלסטינים ורכושם, ובין נישול פלסטינים מאדמותיהם והתרחבות הקרקעות המצויות בשליטת מפעל ההתנחלויות.

ביטוי נוסף להיעדר אכיפת החוק בגדה המערבית, ולגושפנקא שמקבלת פעילות עבריינית אידיאולוגית נגד פלסטינים הוא השינוי שחל בשנים האחרונות במדיניות של ממשלת ישראל ביחס למאחזים הבלתי מורשים. עו"ד ספרד סיפר לחברי המועצה כי העמדה הנוכחית של ממשלת ישראל היא שיש להכשיר את המאחזים ולהפוך אותם להתנחלויות חוקיות על פי הדין הישראלי. עמדה זו באה לידי ביטוי במדיניות בשטח: מתוך 100 מאחזים בגדה המערבית, כשליש (32) כבר הוכשרו או מצויים בתהליכי הכשרה.

מדיניות מיסוד הגזל והנישול מחזקת את הרושם כי מדינת ישראל מבקשת לדחוק את הפלסטינים משטחי C, שבהם מצויים ההתנחלויות והמאחזים, ולצמצם את נוכחותם של פלסטינים בשטחים אלה. בשל כך מתגבר החשש כי מטרתה של דחיקה זו היא להקל, בסופו של תהליך, על סיפוח רשמי של שטחי C למדינת ישראל.

האזינו לנאומו של עו"ד ספרד בפני הוועדה