לאורך שנים, וביתר שאת לאחר תחילת האינתיפאדה השנייה בשנת 2000, ניצבים פלסטינים תושבי הגדה המערבית בפני קשיים רבים בבואם למסוק את עצי הזית שבבעלותם. שתיים מהבעיות החמורות ביותר הינן מניעת גישה לאדמות על ידי כוחות הביטחון, באמצעות חסימות, מחסומים או מניעה מהתושבים להיכנס לשטח; והטרדות חוזרות ונשנות מצד אזרחים ישראלים, הכוללות מקרי תקיפה, איומים, גניבה וחבלה.

לקראת עונת המסיק של 2007 פרסם יש דין נייר עמדה קצר המפרט כשלים בטיפול רשויות אכיפת החוק בגדה המערבית באלימות אזרחים ישראלים נגד פלסטינים. נייר העמדה התבסס על מעקב יש דין אחר טיפול הרשויות בנושא זה בעונת מסיק הזיתים של שנת 2006. בנייר העמדה מובאות דרישות והמלצות בכמה נושאים הנתונים לאחריותם של פיקוד המרכז בצה"ל ומשטרת מחוז ש"י.

יצוין כי ביוני 2006 ניתן פסק דין בבג"ץ (בג"ץ 9593/04 ראשד מוראר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון שהוגש באמצעות האגודה לזכויות האזרח) המבהיר מהן החובות והמגבלות המוטלות על כוחות הביטחון בנוגע לגישה של תושבים פלסטינים לאדמותיהם, בפרט בעונת המסיק.

פסק הדין מטיל על המפקד הצבאי את החובה לאפשר את המסיק, הן על ידי הימנעות מצעדים העשויים לשבש אותו והן ל ידי נקיטת פעולות שימנעו שיבוש מצד גורמים אחרים. פסק הדין מבהיר כי הגבלת גישת מוסקים לאדמותיהם לצורך הגנה על אזרחים ישראלים תתבצע רק בהתאם לצרכים קונקרטיים ותוך פגיעה מצומצמת ככל האפשר במסיק. המעקב שקיים יש דין חשף רצף של כשלים בתחום זה.

כך למשל, בכל התקריות שתועדו על ידי יש דין עד כתיבת נייר עמדה זה, שבהן אזרחים ישראלים הפעילו אלימות נגד מוסקים פלסטינים, עמדו חיילי צה"ל מנגד ולא התערבו כדי למנוע את התקיפה או לעצור את התוקפים. התנהלות זו משתלבת בדפוס רחב יותר של אכיפה לקויה הכולל הימנעות מביצוע מעצרים וחיפושים בזמן אמת. בנוסף לכך, חשף יש דין כשלון מוחלט במיצוין של חקירות פליליות לאחר האירוע: באף אחת מהחקירות שנפתחו בעקבות התקפות של אזרחים ישראלים על מוסקים פלסטינים בעונת המסיק 2006 לא הוגש כתב אישום.

בין המלצות יש דין:

  1. לאכוף בתקיפות את החוק על אזרחים ישראלים המשבשים את המסיק
  2. על חיילי צה"ל להתערב להפסקת תקריות מסוג זה, במיוחד במקרים בהם נעשה שימוש באלימות, ולעצור אזרחים ישראלים המפרים את החוק
  3. המשטרה חייבת לחקור את העבירות במהירות וביעילות, כך שניתן יהיה להעמיד את מבצעיהן לדין
  4. לתכנן מראש את הערכות צה"ל כדי לאפשר גישה מקסימלית לשטחים בהם מתקיים המסיק, כולל הסרה ופתיחה של מחסומים וחסימות פנימיות במידת הצורך
  5. לגבש תוכנית מפורטת גם להערכות מחוז ש"י במשטרת ישראל, כך שתכלול נדבך של תגובה לתלונות בזמן אמת, כולל ביצוע חיפושים.