משנת 2005 עקב יש דין אחר טיפול משטרת מחוז ש"י (שומרון ויהודה) בתלונות שמגישים פלסטינים בגין עבירות פליליות שביצעו אזרחים ישראלים נגדם ונגד רכושם, כדי לבדוק באיזו מידה ממלאת מדינת ישראל את חובתה להגן על האוכלוסייה הפלסטינית המוגנת בגדה המערבית ועל רכושה.

נכון למועד לכתיבת נייר עמדה זה, ש דין עקב אחר טיפול המשטרה ביותר מ- 600 תלונות שהגישו פלסטינים לתחנות משטרת מחוז ש"י מאז 2005, ופרסם דו"חות מעקב החושפים שיעור גבוה של כשלון רשויות אכיפת החוק הישראליות בחקירותיהן. בכ-8% בלבד מהחקירות בתיקים שנבדקו מאותרים חשודים ומועמדים לדין. יש דין חקר וניתח את הסיבות לכשלים אלה, וזיהה את מדיניות צה"ל והרשויות הישראליות התורמת לאווירת החסינות מפני החוק ומאפשרת את המשך הפרתו.

נייר העמדה כולל רשימת המלצות ממוקדות לשינויי מדיניות אשר יש דין מאמין שיתרמו לשיפור אכיפת החוק בשטחים הכבושים על אזרחים ישראלים המעורבים בפגיעה בפלסטינים וברכושם:

1. יש להגדיר את ההגנה על הפלסטינים ורכושם כמשימה של מפקדי החטיבות המרחביות הצה"ליות בגדה המערבית. יש להעריך את הצלחתם היחסית בכך כמדד להצלחתם במשימה ולכלול זאת כפרמטר בהערכתם המקצועית לקראת קידום.

  1. יש לפרק מנשקם ולפזר את כל הכוחות האזרחיים החמושים בהתנחלויות ("כיתות כוננות") הכפופים לרכזי הביטחון האזרחיים. במקומם על צה"ל לספק הגנה צבאית להתנחלויות על-פי הצורך.
  2. שינוי המדיניות הנוכחית, לפיה צה"ל אינו מספק תצלומי וידיאו ממצלמות ביטחון למשטרת מחוז ש"י בעקבות חשדות לביצוע עבירות על ידי אזרחים ישראלים.
  3. שינוי מדיניותו המוצהרת של היועץ המשפטי לאזור יהודה ושומרון למנוע אישורי כניסה לאזורים צבאיים סגורים מישראלים המבקשים ללוות פלסטינים ולסייע להם במסיק הזיתים השנה. יש לתת לפלסטינים אישורים עבור עצמם וכל מי שהם יזמינו לעזור להם.