כמדי שנה יש דין מפרסם דף נתונים שמרכז ומנתח את נתוני מעקב הארגון אחר תוצאות תיקי החקירה שבהם הוא מטפל. מאז הקמתו עוקב יש דין אחר 938 תיקים שנפתחו ביחידות השונות של משטרת מחוז ש"י, בעקבות תלונות שהגישו פלסטינים בסיוע הארגון.

הנתונים מלמדים כי בין השנים 2013-2005, רק 8.5% מתיקי החקירה הסתיימו בהגשת כתב אישום נגד ישראלים החשודים בפגיעה בפלסטינים וברכושם. בחינת הנסיבות שבהן נסגרו תיקי החקירה במשטרת מחוז ש"י מעלה כי כ-84% מהתיקים שבהם התקבלה החלטה סופית נסגרו בשל כישלון המשטרה בחקירה – רובם המכריע בשל כשלון החוקרים לאתר את העבריינים או לאסוף ראיות מספיקות להעמדה לדין.

חקירות המשטרה נפתחו בעקבות עבירות, הכוללות, בין היתר אירועי ירי; תקיפה אלימה; יידויי אבנים; הצתה; כריתת עצים; פגיעה בבעלי חיים; גניבת יבול; בנייה על קרקע בבעלות פלסטינית, איומים והתנכלות.

הנתונים הללו דומים כמעט במדויק לממצאים שהתגלו בעבר, ומשמעותם כי בשנה האחרונה לא חל שיפור ביכולתה של משטרת מחוז ש"י לחקור עבירות של אזרחים ישראלים כלפי פלסטינים ורכושם. הכשלון המתמשך של מחוז ש"י בתחום זה נובע משורה של ליקויים וכשלים מערכתיים בניהול החקירות, כפי שנסקרו בהרחבה בדו"ח "מראית חוק" שפרסם יש דין ב-2006. הדוח הצביע על כך שיותר ממחצית מתיקי החקירה שנבחנו התאפיינו ברשלנות, חוסר מקצועיות, מיעוט בפעולות חקירה ואי עמידה בסטנדרטים מקובלים של חקירה. למרות שליקויים אלה ידועים מזה שנים, הנתונים מעידים כי לא נעשו פעולות משמעותיות לתקנם ולשפר את איכות החקירות.