ביולי 2008 יש דין פרסם לראשונה דף נתונים שמרכז ומנתח את נתוני מעקב הארגון אחר תיקי החקירה במשטרת מחוז ש"י (שומרון ויהודה) בגין עבירות שביצעו אזרחים ישראלים כלפי פלסטינים וכלפי ורכושם בגדה המערבית.

דף הנתונים בחן את הטיפול ב־205 תיקי חקירה שנפתחו בין השנים 2005-2008 ואשר יש דין עקב אחריהם באופן צמוד. הנתונים הראו כי שיעור הכשלון של חקירות משטרת מחוז ש"י עומד על 92%.

מתוך 205 תיקי החקירה שנבחנו, הסתיימו הטיפול המשטרתי ובחינת הפרקליטות ב־163 תיקים. רק ב־13 מתוך 163 התיקים הללו (8%) הוגשו כתבי אישום. תיק אחד אבד ומעולם לא נחקר ו־149 תיקי חקירה (91%) נסגרו מבלי שהוגשו כתבי אישום נגד חשודים כלשהם.

ממצאים נוספים המופיעים בדף הנתונים חושפים כי מתוך 149 תיקי החקירה שנסגרו, 91 (61%) נסגרו בעילה של "עבריין לא נודע" ואילו 43 (28%) נסגרו בשל "חוסר ראיות".