בחודש ינואר 2019 פרסם יש דין דף נתונים אודות אכיפת חוק על אזרחים ישראלים – מתנחלים ואחרים – החשודים בביצוע עבירות אידיאולוגיות כלפי פלסטינים בגדה המערבית. מעקב אחר תיקי חקירה שנפתחו במשטרת מחוז ש"י (המחוז במשטרת ישראל המופקד על הגדה המערבית) בין השנים 2019-2005 מלמד כי 91% מכלל התיקים נסגרו ללא הגשת כתב אישום. מתוך למעלה מ-1,200 תיקי חקירה, רק ב-100 תיקים הוגש כתב אישום.

המשטרה נכשלת בחקירת עבריינות אידיאולוגית

המשטרה כשלה בחקירת 82% מהתיקים שנפתחו מאז 2005 והטיפול בהם הסתיים בתוצאה ידועה (1,020 מתוך 1,247 תיקים). שיעור הכישלון הגבוה מלמד על כשל מערכתי מתמשך של גופי אכיפת החוק בטיפול בעבריינות אידיאולוגית כלפי פלסטינים בגדה המערבית.

977 תיקי חקירה נסגרו בעילות עבריין לא נודע או חוסר ראיות מספיקות, המעידות על כך שהמשטרה מצאה שבוצעה עבירה אך כשלה באיתור חשודים במעשה או בגיבוש ראיות מספיקות להעמדה לדין. 35 תיקים נסגרו בעילת היעדר אשמה פלילית, אך לאחר בחינת התיק יש דין הגיש ערר על סגירתם משום שסבר שיש ראיות לביצוע עבירה או שהחקירה בעניינה לא מוצתה. בהתאם לכך, גם תיקים אלה נכללים במניין התיקים שהסתיימו בתוצאה המעידה על כישלון. מלבד זאת, 8 תיקים אבדו במשטרת ישראל ומעולם לא נחקרו, ונכללים אף הם במניין התיקים שהמשטרה כשלה בחקירתם.

תוצאות חקירות המשטרה לאחר הקמת המפלג לפשיעה לאומנית (2019-2014)

הקמתו של המפלג לפשיעה לאומנית במחוז ש"י של משטרת ישראל ב-2013 נועדה להביא לשיפור הטיפול בעבירות המוגדרות על ידי המשטרה כלאומניות. אולם מהנתונים עולה שהקמת המפלג לא הביאה לשיפור לאורך זמן באיכות חקירות המשטרה ובתוצאותיהן.

ב-273 תיקי חקירה שנפתחו מאז 2014 הסתיים הטיפול וגורמי החקירה והתביעה קיבלו בהם החלטה: 91% מהתיקים שנוספו למעקב יש דין מאז 2014 והטיפול בהם הסתיים נסגרו בתום החקירה ללא הגשת כתב אישום (248 מתוך  273 תיקים) ורק ב-9% מהתיקים הוגש כתב אישום. פילוח הנסיבות שבהן נסגרו תיקי החקירה מלמד ש-71% מהתיקים שהטיפול בהם הסתיים בתוצאה ידועה נסגרו בנסיבות המעידות על כישלון המשטרה בחקירה (192 מתוך 270 תיקים).

עוד עולה מהנתונים שבשנים 2019-2017 חלה עלייה בשיעור תיקי החקירה שנסגרו בנסיבות המעידות על כישלון המשטרה. רק 4% מהתיקים שהטיפול בהם הסתיים בתוצאה ידועה בתקופה זו הובילו להגשת כתב אישום, ושיעור הכישלון בחקירות עמד על 77%. ב-2018 לבדה הגיע שיעור הכישלון בחקירה ל-92%.

התמונה העולה מ-15 שנים של מעקב אחרי טיפול רשויות אכיפת החוק הישראלית בתלונות של פלסטינים שנפגעו מעבירות אידיאולוגיות של ישראלים מלמדת כי מדינת ישראל מועלת בחובתה להגן על פלסטינים מפני מי שמבקשים לפגוע בהם ולמעשה מותירה את הפלסטינים חסרי הגנה לנוכח התקיפות ומעשי ההתנכלות.