בסוף דצמבר 2017 פרסם יש דין את דף הנתונים השנתי של יש דין בנוגע לאכיפת חוק על אזרחים ישראלים החשודים בביצוע עבירות אידיאולוגיות נגד פלסטינים בגדה המערבית. מהנתונים, המבוססים על מעקב שיש דין מבצע מאז 2005 אחר למעלה מ-1,200 תיקי חקירה שנפתחו במשטרת מחוז ש"י (המחוז במשטרת ישראל המופקד על הגדה המערבית), עולה כי רק כ-3% מתיקי החקירה שנפתחו בגין עבירות אידיאולוגיות נגד פלסטינים בגדה המערבית הובילו להרשעה. כמו כן רק 8.1% מתיקי החקירה במעקב יש דין (94 מתוך 1163 תיקי חקירה שהטיפול בהם הסתיים) הובילו להגשת כתב אישום.

תוצאות החקירות ושיעור הגשת כתבי אישום

מתחילת 2014 ועד סוף אוגוסט 2017 טיפל יש דין ב-225 תיקי חקירה. עד למועד פרסום דף הנתונים, סיימו רשויות החקירה והתביעה את הטיפול ב-185 מתוך התיקים האלה, כאשר ב-21 תיקים (11.4%) הוגשו כתבי אישום. 118 מהתיקים (64% מהתיקים שהטיפול בהם הסתיים) נסגרו בנסיבות המעידות על כשלון המשטרה בחקירה. שיעור הכשלון של המשטרה בחקירה בכלל התיקים שהיו במעקב יש דין מאז 2005 גבוה יותר ועומד על 82% מהתיקים שהטיפול בהם הסתיים.

הנתונים מלמדים על עליה מסוימת בשיעור כתבי האישום בתיקים במעקב יש דין, לצד ירידה תואמת בשיעור הכישלון של המשטרה בחקירה. עם זאת, שיעורי הגשת כתבי האישום בתיקי יש דין (שכולם נחקרים במחוז ש"י) מאז 2005, וגם בתקופה שבין 2017-2014, נמוכים באופן דרמטי מהשיעור הכללי של הגשת כתבי אישום במחוז ש"י בתקופה המקבילה (כ-36% בין השנים 2016-2014), ונמוכים גם מהממוצע הארצי בתקופה זו (כ-15.3% בין השנים 2016-2014). זאת, למרות שמדובר בעבירות שבוצעו על רקע אידיאולוגי, שככאלה הינן בעלות חומרה ייחודית.

תוצאות הליכים משפטיים

עד כה הסתיימו ההליכים המשפטיים ב-83 מתוך התיקים שבמעקב יש דין ושהוגש בהם כתב אישום. רק 36 הליכים הסתיימו בהרשעה מלאה או חלקית (43.4%). לעומת זאת, 15 הליכים הסתיימו בקביעת אשמה ללא הרשעה (18.1%). מתוכם, בארבעה מקרים הנאשמים היו קטינים. לשם השוואה, במחקר מ-2012 נמצא שרק 5.3% מהתיקים הפליליים שמתנהלים בבתי משפט השלום בישראל מסתיימים באי-הרשעה ו-1.2% מהתיקים במחוזי. 15 הליכים נוספים שבמעקב יש דין הסתיימו בביטול או מחיקה של כתב האישום (18.1%) ו-5 הליכים הסתיימו בזיכוי (6%), אחוז גבוה בהרבה משיעור הזיכוי הכללי בתיקים פליליים בבתי משפט השלום ובבתי משפט מחוזיים בישראל.

עלייה בשיעור קורבנות העבירה הפלסטינים שאינם מגישים תלונה במשטרה

נתון בולט נוסף הוא עלייה בשיעור קורבנות העבירה הפלסטינים שאינם מעוניינים להגיש תלונה במשטרה. ב-2016 תיעד יש דין 113 אירועי עבריינות אידיאולוגית כלפי פלסטינים או רכושם בגדה המערבית. מתוכם, ב-48 מקרים (42%) נפגעי העבירה מסרו ליש דין שהם אינם מעוניינים להגיש תלונה למשטרת ישראל. לעומת 30% מהמקרים שיש דין תיעד בין 2015-2013.