כבכל שנה, עם פתיחת עונת המסיק, מפרסם יש דין נתונים על מידת כשלונה של משטרת מחוז ש"י בחקירת אירועים שבהם נכרתו, הוצתו, הושחתו ונגנבו עצי זית ועצי פרי אחרים השייכים לפלסטינים בגדה המערבית.

מהנתונים, שמתייחסים לשנים 2005-2012, עולה כי רק אחת מ- 162 החקירות אחריהן עקב יש דין בשנים הללו הובילה להגשת כתב אישום נגד חשודים במעורבות בפגיעה בעצי פלסטינים. כתב האישום הוגש בחלוף למעלה מארבע שנים לאחר האירוע. (יצוין כי המשפט בתיק זה הסתיים ב-2015 בהרשעה בעבירה קלה בהרבה במסגרת הסדר טיעון) 142 תיקי חקירה נסגרו בנסיבות המעידות על כשלון החוקרים בחקירתם.

יש דין אינו עוקב אחר חקירת כל האירועים שבהם מעורבים אזרחים ישראלים בפגיעה בעצים של פלסטינים בגדה המערבית. עם זאת, הנתונים המוצגים בדף הנתונים נשענים על מדגם רחב של תיקי חקירה, המאפשר בחינה מייצגת של תוצאות חקירתן של העבירות האמורות. תוצאות המעקב מלמדות על כשלון מתמשך של משטרת מחוז ש"י בחקירת עבירות של פגיעה בעצים.

כשלונה זה של משטרת מחוז ש"י בחקירת אירועי הפגיעה בעצים הינו רק היבט אחד של כשלונה המתמשך והרחב באכיפת החוק על עבירות אידיאולוגיות של אזרחים ישראלים נגד פלסטינים בשטחים. נתוני יש דין אודות כלל תיקי החקירה המצויים במעקב הארגון, מלמדים כי בפחות מ-9% מכלל התיקים שבמעקב הסתיימה החקירה בהגשת כתב אישום.

בהיעדר פעולה נחרצת מצד ממשלת ישראל לשיפור מצב אכיפת החוק על אזרחים ישראלים המעורבים בעבירות פליליות נגד פלסטינים ורכושם, ממשיכה מדינת ישראל למעול בחובתה להגן על האזרחים הפלסטינים בשטחים הנתונים תחת הכיבוש הצבאי הישראלי.