לקראת פתיחת עונת המסיק של שנת 2011, פרסם יש דין נתונים על מידת כשלונה של משטרת מחוז ש"י בחקירת אירועים שבהם נכרתו, הוצתו, הושחתו ונגנבו עצי זית ועצי פרי אחרים השייכים לפלסטינים בגדה המערבית. בשבועות שקדמו לפרסום תועדו מקרים רבים של פגיעה בעצים בכל רחבי הגדה.

מהנתונים, שמתייחסים לשנים 2005-2011, עולה כי רק אחת מ-127 החקירות אחריהן עקב יש דין הובילה, נכון לפרסום דף הנתונים, להגשת כתב אישום נגד חשודים במעורבות בפגיעה בעצי פלסטינים. כתב האישום הוגש בחלוף למעלה מארבע שנים לאחר האירוע. (יצוין כי המשפט בתיק זה הסתיים ב-2015 בהרשעה בעבירה קלה בהרבה במסגרת הסדר טיעון).

יש דין אינו מתיימר לתעד את כל העבירות שעוברים אזרחים ישראלים נגד פלסטינים ורכושם, אולם תיקי החקירה שבמעקב יש דין מהווים מדגם רחב מאוד של כלל תיקי החקירה שמקיים מחוז ש"י של משטרת ישראל בעבירות בעלות רקע "אידיאולוגי".

מעקב יש דין מראה שמספרם של אירועי פגיעה בעצים שחקירתם מניבה כתבי אישום בטל בשישים לעומת האירועים שחקירתם מסתיימת בכשלון. כשלונה של משטרת מחוז ש"י בחקירת אירועי הפגיעה בעצים, לאורך שנים, הוא היבט אחד של כשלונה באכיפת החוק על התופעה הרחבה יותר של עבירות אידיאולוגיות של אזרחים ישראלים נגד פלסטינים בשטחים.

כל עוד לא פועלת ממשלת ישראל באופן נחרץ לחזק את אכיפת החוק על אזרחים ישראלים הפוגעים בפלסטינים וברכושם, ממשיכה המדינה למעול בחובתה להגן על האוכלוסיה האזרחית שתחת כיבושה הצבאי.