השפעת ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית על זכויות האדם של הפלסטינים – דוח לדווח המיוחד לאו"ם בנוגע למצב זכויות האדם בשטחים הפלסטינים הכבושים

 לאורכה ולרוחבה של הגדה המערבית פרושות 132 התנחלויות רשמיות וכ-135 התנחלויות לא-רשמיות המכונות מאחזים בלתי מורשים (התנחלויות שממשלת ישראל לא אישרה את הקמתן). ההתנחלות הישראלית שינתה את הגדה המערבית והשפעתה הרעה וההרסנית ניכרת בכל תחומי החיים ובכל רובד של זכויות היסוד של תושבי השטח הפלסטינים.

השפעה זו באה לידי ביטוי בגזל של מאות אלפי דונמים עליהם הוקמו התנחלויות, אזורי תעשייה, כבישים, אדמות חקלאיות, אזורי תיירות ועוד. כדי להגן על קיומן של התנחלויות ישראליות בשטח פלסטיני הצבא הישראלי מפעיל מחסומים, מטיל הגבלות תנועה על הפלסטינים, מצמצם או מונע את גישתם לאדמותיהם, ומפגין נוכחות מוגברת של כוחות הביטחון בשטח. מעבר לכל אלה, כל התנחלות היא מרכזו של שדה השפעה על סביבותיה, ורבות מהן מהוות מוקד לאלימות וביצוע עבירות פליליות כלפי פלסטינים ורכושם.

כל ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית אינן חוקיות, והקמתן היא הפרה חמורה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי הקובע איסור מפורש על העברת אוכלוסייה מן המעצמה הכובשת לשטח הכבוש. יש דין אף סבור כי במקרה של ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית, הסכנות שהאיסור על העברת אוכלוסייה מבקש למנוע מתממשות יום יום, שעה שעה.

מתוקף ההיכרות העמוקה ורבת השנים של יש דין עם המציאות בגדה המערבית, אנו קובעים שההתנחלויות הישראליות הן מקור מרכזי לפגיעה קשה בזכויות האדם של האזרחים הפלסטינים החיים במקום. הפגיעה היא רב ממדית באשר היא נוגעת כמעט לכל זכות אדם וחירות יסודית המוכרת במשפט זכויות האדם הבינלאומי.

הדוח, שהוגש לדווח המיוחד לאו"ם בנוגע מצב זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים, סוקר את השלכות ההתנחלויות הישראליות בגדה המערבית על אותן זכויות אדם של שרלוונטיות לפעילותו של יש דין, ויש דין חקר אותן במשך שנים. מניסיוננו ומתחקירים שערכנו עולה במובהק כי בשל פעולות המתנחלים והגיבוי שהם מקבלים מהשלטונות – במחדל ובמעשה, ובשל מדיניות הצבא והמינהל האזרחי בנוגע להגנה על התנחלויות ולהחרבתן המתמדת, נפגעת קשה זכותם של הפלסטינים לחיים, לשלמות הגוף ולביטחון, לקניין, לחופש תנועה ולשוויון, וכן נפגעת זכותם הקולקטיבית על אוצרות הטבע שלהם.

הדוח מציג בתמצית רבה נושאים שיש דין עסק בהם לעומקם, ומפנה להמשך קריאה לדוחות, ניירות העמדה, דפי הנתונים, מאגרי מידע וחוות הדעת הרלוונטיים שבהם ניתן לקרוא את מלוא הנתונים והניתוח שלנו. כל המסמכים פורסמו ונגישים באתר האינטרנט של יש דין.