מאז כיבושה של הגדה המערבית ב-1967 ישראל נוקטת במדיניות משתנה ומתעתעת בכל הקשור לאתרים הארכיאולוגיים הרבים המצויים בשטחי הגדה המערבית. חשוב להדגיש שכמעט כל היישובים הפלסטיניים בגדה המערבית ממוקמים על או בסמוך לאתרי עתיקות, ובמקרים רבים יישובים אלה ממשיכים רצף התיישבותי בן מאות ואף אלפי שנים.

לצד היעדר מדיניות ברורה ושקופה, ישראל פועלת כדי לצמצם את אפשרויות הפיתוח של היישובים הפלסטיניים או גישה לאדמות בבעלות פלסטינית, בין היתר על ידי הכרזה על אתרים ופארקים ארכיאולוגיים וגנים לאומיים, והעברת סמכויות הניהול על אתרים אלה לידי מועצות אזוריות ישראליות בגדה, ואף לידיים פרטיות. זאת, תוך כדי ניסיון מתמשך לבסס ולהעצים את הנראטיב היהודי-ישראלי, לטשטש את הזיקה הפלסטינית לאותם אתרים ולהפחית ממשמעות אתרים אלה למורשת ההיסטורית והתרבותית הפלסטינית.

יש דין וארגון עמק שווה פועלים לאיסוף מידע ומיפוי אתרי החפירות הארכאולוגיות שישראל ביצעה בגדה המערבית מאז כיבושה, וההשפעה של ההכרזה על אתרים אלה כאתרים ארכיאולוגים על נגישות הפלסטינים לאתרים או לאדמות סמכות. המידע שנאסף כולל את הממצאים שהתגלו בחפירות אלה, הגורמים שמימנו ועדיין מממנים את החפירות הארכאולוגיות וכן פרטים על המקומות בהם מאוחסנים ממצאי החפירות. זאת על מנת לבחון האם ישראל, כמעצמה הכובשת, עומדת בחובותיה על פי כללי המשפט הבינלאומי ההומניטארי.

בנוסף יש דין ועמק שווה פועלים כדי להעצים את התושבים הפלסטינים המקומיים וארגוני חברה אזרחית פלסטינית על ידי שיתוף והנגשת המידע, סיוע משפטי המכוון לאפשר נגישות לאתרים ארכאולוגיים והגנה על אפשרויות הפיתוח של היישובים הפלסטיניים.

כחלק מהפעילות שנועדה לאפשר לפלסטינים גישה לאתרים ארכיאולוגיים ולהבטיח שניהול האתרים לא יוביל למחיקת ההיסטוריה הפלסטינית במקומות אלה, יש דין ועמק שווה עתרו לבג"ץ מספר פעמים בדרישה שבית המשפט לא יאפשר הדרה פיזית ונרטיבית של התושבים הפלסטינים.

בין האתרים הארכיאולוגיים שבהם השלטון הישראלי פועל לטשטש את ההיסטוריה הלא יהודית שהתרחשה בהם לאורך השנים, ניתן למנות את תל שילה (ח'רבת סיילון) הנמצא מצפון לכפר תורמוסעיא וממערב להתנחלות שילה, ונמצא בתוך שטחה המוניציפלי של ההתנחלות, אך על אדמות פלסטיניות פרטיות; אמת הביאר שנמצאת מערבית להתנחלות אפרת, וממותגת על ידי המועצה האזורית גוש עציון כ"שביל ההיסטורי של ארץ ישראל"; ותל עלמית, אתר שנמצא על אדמות הכפר הפלסטיני ענתא, אולם נמצא בתחום ההתנחלות ענתות.