בג"ץ 6477/11 – המוקד להגנת הפרט נגד מפקד המשטרה הצבאית החוקרת

מועד הגשת העתירה: 07.09.11

במאי 2010 הודיעה המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) על נוהל חדש האוסר על העברת חומרי חקירה לצורך הגשת ערר על סגירת תיק, במידה והפלסטיני שמבקש את החומרים הגיש במקביל תביעת נזיקין. בעקבות זאת עתרו יש דין והמוקד להגנת הפרט לבג"ץ, בדרישה לבטל את הנוהל.

משמעות הנוהל היא שאם פלסטיני נפגע מפעולת חיילי צה"ל, והגיש הודעה שבכוונתו להגיש תביעה אזרחית בשל הנזק שנגרם לו, מצ"ח לא תעביר לו את חומר החקירה בתקרית – מה שמונע מהנפגע אפשרות אפקטיבית של הגשת ערר על ההחלטה לסגור את התיק. כמו כן, התעקשה מצ"ח על לוחות זמנים שיש דין והמוקד להגנת הפרט ראו כבלתי סבירים למסירת חומר החקירה לקראת ערר; בדיקה של יש דין העלתה שמשך הזמן הממוצע לקבל חומר חקירה היה 243 ימים ושבמקרה אחד חומר החקירה התקבל רק לאחר 544 ימים.

עררים מאפשרים ביקורת אפקטיבית על הליך החקירה, אך לשם כך יש צורך בחומר החקירה – הגשת ערר מבלי שלעורך הדין המייצג את קורבן העבירה תהיה גישה לחומר החקירה היא שווה ערך של ירייה באפילה. בתיקים שהגיעו לידי יש דין, כפי שצוין בעתירה, התברר לעתים כי החקירה לא כללה פעולות בסיסיות כגון זימון עדי ראיה שאותם ציין המתלונן בעדותו או עדים אחרים.

ערר מאפשר דרישה לחקירה חוזרת, אך היכולת לבצע חקירה כזו מתעמעמת ככל שחולף יותר זמן. בעיה נוספת היא העובדה שתחולת חוק השיפוט הצבאי על חיילים קצובה בזמן. מכאן הדרישה של יש דין והמוקד להגנת הפרט לקבלת חומרי חקירה תוך זמן סביר מרגע סגירת התיק.

בתגובת המדינה נטען כי הנוהל בדבר אי מסירת חומרי חקירה למי שהגיש תביעה אזרחית אינו גורף, אולם ראוי לקחת אותו בחשבון כאשר מחליטים האם לאפשר גישה לחומרי חקירה. בנוגע למשך הזמן להעברת חומרים, נטען כי כל תיקח החקירה של מצ"ח, "גם התיקים הפשוטים ביותר", עשויים להכיל מידע סודי. לכן, נטען, יש צורך בבדיקה יסודית, שמטבעה אורכת זמן, לפני העברת החומרים.

לאחר הגשת העתירה גיבשו במצ"ח נוהל מתוקן בנוגע להעברת חומרי חקירה, אולם מכיוון שהוא לא תיקן את מרבית הפגמים בנוהל המקורי, הוגשה עתירה מתוקנת. בעתירה המתוקנת נטען כי הנוהל החדש מאפשר סד זמנים "מרווח ובלתי מחייב" למתן החלטה בנוגע לבקשה לעיון בחומרים. עוד נטען, כי עצם האפשרות לא להעביר חומרים בשל הגש תביעה אזרחית פסולה.

בפברואר 2015 העתירה נמחקה בהסכמת הצדדים לאור שיפור שחל בקצב מסירת התיקים לעיון, אף שהנוהל לא שונה.

מצב העתירה: נמחקה. יש דין והמוקד להגנת הפרט שומרים על זכותם להגיש עתירה חוזרת בנושא במידת הצורך.