השאיפה של ישראל להשתלט על אדמות בגדה המערבית ארוכה כימי הכיבוש, שנמשך כבר למעלה מ-54 שנים. ההתפשטות הקולוניאליסטית של ישראל בשטחים הכבושים התבססה עד כה בעיקר על התנחלויות ומאחזים לא חוקיים. בשנים האחרונות החלה ישראל לקדם גם התיישבות בחוות צאן.

בשנים 2021-2017 ישראלים הקימו למעלה מ-50 התנחלויות בודדים חדשות בגדה המערבית, מתוכן לפחות 35 חוות צאן. "רועים בשדות זרים" עוסק בחוות הצאן של המתנחלים, שמטרתן המוצהרת היא השתלטות על קרקע בהיקף של מאות אלפי דונמים בשטחים הכבושים. מדינת ישראל שותפה להקמת החוות ואחראית לתוצאותיה.

חוות הצאן הישראליות בשטחים הכבושים הוקמו ללא החלטה רשמית של ישראל, ללא היתרי בנייה וכמו כל שאר ההתנחלויות והמאחזים בגדה המערבית הן מפירות את החוק הבינלאומי. למרות זאת, ישראל תומכת בחוות הצאן של המתנחלים, מעניקה להן הקצאות בלעדיות לשטחי רעייה, מענקים כספיים וסיוע בתשתיות. הסיוע ניתן באופן ישיר על ידי משרדי הממשלה או באמצעות גופים שונים, הממומנים גם הם מהקופה הציבורית.

החוות מיושבות ברובן על ידי משפחה צעירה הכוללת מספר קטן של נפשות וכמה מתנדבים. המתנחלים משתלטים על אדמות נרחבות באמצעות בניית מבנים, רעיית צאן על שטחים עצומים, ניכוס מקורות מים ופעמים רבות גם אלימות כנגד פלסטינים בני המקום.

מתנחלי החוות נושאים נשק, חלקם רוכבים על טרקטורונים וסוסים ונעזרים בכלבים וברחפנים. הם תוקפים פלסטינים, מאיימים עליהם ואף פולשים לבתיהם הפרטיים, הורגים ופוצעים בעלי חיים, משחיתים רכוש, פוגעים ביבולים חקלאיים ומשתלטים על מקורות מים.

כפי שקורה בכל רחבי הגדה המערבית, רשויות החוק הישראליות לא עושות כל מאמץ אפקטיבי על מנת להפסיק את הפרת החוק המתמשכת מצד המתנחלים – חיילי הצבא אינם מונעים אלימות של ישראלים נגד פלסטינים ולעיתים אף מסייעים לה, המינהל האזרחי מעלים עין מבנייה בלתי חוקית של מתנחלים והמשטרה והפרקליטות אינן מעמידות לדין ישראלים שמפרים את החוק ופוגעים בפלסטינים וברכושם. היעדר אכיפת החוק על ידי הרשויות, מעקר כל אפשרות הרתעה של העבריינים ונותן רוח גבית לעבירות נוספות מצד מתנחלים.

"רועים בשדות זרים" מציג את התפיסה הישראלית לפיה אדמה בגדה המערבית עליה רועים מתנחלים היא שטח בחזקה יהודית ומעמת אותה מול מערכת הדינים החלה בשטחים הכבושים. המסמך משרטט בהרחבה את שיטות הפעולה של המתנחלים בחוות הצאן – הקמה, התרחבות, פלישה ואלימות – ככלים לדחיקת רועים וחקלאים פלסטינים מאדמתם, ומנתח כיצד ומדוע פרקטיקות אלה אינן חוקיות ופוגעות באופן קשה בזכויות האדם של הפלסטינים.

חלקו האחרון של הדו"ח חושף כי כבר לפני 40 שנה ממשלת ישראל השתמשה בהקצאה של שטחי מרעה כצעד מקדמי לקראת הקמת התנחלויות בשטחים הכבושים. מסמכים ארכיוניים שמפורסמים כאן לראשונה תוך השוואה למפות עדכניות, מציגים את התכניות של ישראל מראשית שנות ה-80 ואת תוצאותיהן בשטח כיום. ניתוח המפות מראה כי הקמת חוות הצאן, הינה רק צעד ראשון לקראת השתלטות רחבת היקף על אדמות, מתוך כוונה להרחיב את פרויקט ההתנחלות הישראלי בשטחים הכבושים.

"רועים בשדות זרים" מוכיח, כי באמצעות חוות הצאן, ישראל מבקשת ליצור שינוי משמעותי וארוך טווח במפת ההתנחלות הישראלית בשטחים הכבושים. מדיניות זו של ישראל פוגעת באופן נרחב בזכויות האדם של הפלסטינים בגדה המערבית, ועלולה להוביל לגירוש על בסיס אתני ונישול של קהילות פלסטיניות רבות מהאדמות שלהן.

54 שנים עברו וישראל ממשיכה להרחיב את ההתיישבות הקולוניאליסטית הבלתי חוקית בגדה המערבית. יש דין קורא לקהילה הבינלאומית להתערב על מנת שישראל תחדל להקים ולתמוך בחוות צאן, הפוגעות באופן אינהרנטי בזכויות האדם של הפלסטינים, בדומה לשאר ההתנחלויות והמאחזים. על מדינות העולם להבטיח שישראל תפעל במסגרת חובתה להגן על האוכלוסייה הפלסטינית בשטחי הכיבוש הצבאי, כמתחייב על פי הדין הישראלי והחוק הבינלאומי.