בג"ץ 6213/23 ראש מועצת הכפר בורקה נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ואח'

מועד הגשת העתירה: 16.8.2023

ראש מועצת הכפר בורקה הגיש בסיוע יש דין עתירה לבג"ץ נגד מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית (אלוף פיקוד מרכז), הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במינהל האזרחי והמועצה האזורית שומרון. העתירה דורשת לבטל את צו מס' 2138 שהוציא מפקד פיקוד מרכז הקובע הרחבה של תחום השיפוט של המועצה האזורית שומרון כך שיכלול חלקים מאדמות הכפר בורקה. עוד נדרש בעתירה לבטל את הכללת אדמות הציבור שבתחום הצו החדש מהמינהל האזרחי למועצה האזורית ולהקצותן תחת זאת לתושבי בורקה. בעתירה נטען כי ההחלטה על הוצאת הצו נעשתה "בניגוד לדין, בניגוד להתחייבויות שניתנו לבית המשפט ומתוך שיקולים פוליטיים זרים ופסולים של הדרג המדיני שאסור למפקד הצבאי לשקול כלל".

בעתירה נטען כי האדמות שצורפו לתחום השיפוט של המועצה מהוות "איים" לא רציפים של קרקעות ציבור ("אדמות מדינה") בתוך שטח שרובו קרקעות בבעלות פרטית של תושבי הכפר בורקה, והדבר יוביל בהכרח להמשך הפגיעה בזכויות הקניין וזכויות התנועה של הפלסטינים תושבי האזור, כפי שקורה במשך שנים. בהתאם לדין החל בגדה המערבית, משצורפו האדמות לתחום השיפוט של המועצה, לתושבים פלסטינים אסור להיכנס לחלקות אלה ומשום כך, הדבר יוצר גם מגבלת תנועה רחבה של הפלסטינים במרחב. זאת בנוסף לאירועי האלימות הרבים שמתרחשים באזור, שאף הם מהווים מגבלת תנועה על בעלי האדמות, כמו גם סכנה לביטחונם ולסדר הציבורי באזור.

הקצאת הקרקע למועצה האזורית שומרון ולטובת הקמת התנחלות חדשה, תוך הדרת הפלסטינים, מעמיקה את המשך ההפליה בהקצאה של אדמות ציבור בגדה המערבית, והינה בלתי חוקית. במהלך 56 שנות כיבוש ישראל הקצתה כ-99% מאדמות הציבור ("אדמות מדינה") לטובת מפעל ההתנחלויות, ופחות מאחוז(!) לטובת הציבור הפלסטיני. הנתונים מלמדים על מדיניות מפלה באופן שיטתי ובוטה של הקצאת כלל האדמות הציבוריות כמעט ללא חריגים לשימוש האוכלוסייה הישראלית בלבד, תוך הפליה והדרה מוחלטת של האוכלוסייה המקומית הפלסטינית המוגנת.

הקצאת הקרקע לטובת ההתנחלות מתעלמת מצרכיהם של תושבי הכפר בורקה, ומעמיקה את האפליה האמורה. מטרת ההקצאה היא קידום אינטרס פוליטי של הדרג המדיני, אשר אינו יכול להוות חלק משיקולי המפקד הצבאי, הן על פי הדין הבינלאומי והן על פי פסיקת בג"ץ. בהקשר הספציפי, ההחלטה להקצות את הקרקע דווקא למועצה האזורית שומרון – לאור מעורבותה רבת השנים בהפרת החוק באזור –  הינה בלתי סבירה ובבחינת הענקת פרס דווקא לגורמים שעמדו מאחורי הפרת הדין. היא אף סותרת את סמכותו וחובתו העיקרית של המפקד הצבאי לשמור ולקדם את הסדר הציבורי והביטחון.

כל זה נעשה במהירות שיא ובחשאי (ביחס לתושבים הפלסטינים בלבד, ולא ביחס לישראלים כמובן), תוך התעלמות מצרכיהם ומזכויותיהם של תושבי בורקה, וכן גם מחובת השמירה על שלטון החוק ועל הסדר הציבורי. לפיכך, העתירה דורשת את ביטולם של צעדים אלה, והקצאת אדמות הציבור באזור לשימושם של תושבי בורקה.

 

מצב העתירה: בהליכים.