בעקבות פניות חוזרות ונשנות ותלונות בדבר החרמת כסף ורכוש פרטי מפלסטינים ללא מתן כל תיעוד, דבר שהעלה חשד לביזה מצד חיילי צה"ל, הודיע הצבא לאחרונה ליש דין על תיקון ההוראה המסדירה את הנהלים בנוגע לתפיסת רכוש פלסטיני. מעתה חיילים יחויבו למסור אסמכתה בדבר תפיסת רכוש "אלא אם הדבר בלתי אפשרי מנסיבות ביטחוניות מובהקות". במקרים בהם לא תמסר אסמכתא, הכוח מחויב בתיעוד התפיסה תוך ציון העובדה שלא נמסר אישור לבעלי הרכוש ולבעלי הרכוש ניתן לפנות למת"ק הקרוב אליהם על מנת לברר את גורלם של חפציהם.

בשנים 2016-2014 סייע יש דין בהגשת למעלה מ-20 תלונות לפרקליטות הצבאית בשל חשד לביזת כסף או רכוש של פלסטינים המתגוררים בגדה המערבית, בהם מקרים שהתרחשו במהלך המבצע הצבאי "שובו אחים" ביוני 2014. בין השאר, מדובר בתלונות על לקיחת סכומי כסף גדולים, תכשיטים, כלי רכב, מסמכים וציוד נוסף. באף אחד מהמקרים לא השאירו החיילים אסמכתא לכך שמדובר בהחרמה. עד כה לא הוגשו כתבי אישום נגד חיילים המעורבים במקרים אלה ולמיטב ידיעתנו גם לא ננקטו הליכים משמעתיים או פיקודיים כנגד חיילים שתפסו רכוש ללא מתן הסבר או תיעוד".

הנוהל החדש, שנועד להבחין בין תפיסת רכוש לביזה, קובע כי לא יימסר דוח תפיסה רק במקרים חריגים, "בהם הכוחות נתקלים באילוצים מבצעיים" שלא מאפשרים את המסירה, דוגמת סיכון חיי החיילים או חשאיות הפעולה. במקרים אלה יוכלו בעלי הרכוש הפלסטינים לפנות למפקדת התיאום והקישור (מת"ק) לברר האם מדובר בתפיסה ולקבל אסמכתא. מקרים שבהם נתפס רכוש ללא מסירת אסמכתא, אולם אין חשד לביזה, יטופלו בהליך פיקודי.