בג"ץ 9060/08 – עבד-אלג'אני יאסין ח'אלד עבדאללה נגד שר הביטחון

מועד הגשת העתירה: 29.10.2008

תיאור העתירה: בשנת 2003 החלה בנייה של חמישה מבנים בלתי חוקיים על אדמות במתחם ג'בל ערטיס, ("גבעת האולפנה") השייכות לשניים מתושבי הכפר הפלסטיני דורא אל-קרע. המדינה הוציאה למבנים צווי הריסה, אך נמנעה מלממש אותם. באוקטובר 2008, עתרו בעלי קרקעות לבג"ץ, באמצעות יש דין, בדרישה לממש את צווי ההריסה ולמנוע את אכלוס הבתים. כמו כן, העתירה דרשה את הריסתם של חמישה מבנים יבילים שהוצבו במקום.

מהעתירה עולה כי בשנת 2003 קיבלו העותרים הודעה על צו תפיסה שהוצא לאדמותיהם, כשמקביל החלה בניית מבני קבע במקום. לאחר זמן התברר כי מעולם לא הוצא צו תפיסה ולאחר מכן טענה המדינה כי מדובר היה ב"טעות".

לאחר הגשת העתירה טענה החברה לפיתוח קריית הישיבה בית אל כי רכשה את הקרקעות המדוברות. אולם, לאחר שהטענות נחרו התברר כי מדובר במסמכים פיקטיביים. המדינה הודיעה לבית המשפט בינואר 2010 כי "שם המוכר על מסמכי הרכישה שהוצגו איננו הבעלים הרשום של החלקה, ולא היה בעלים רשום בעבר". מסמכים נוספים שהוגשו לבית המשפט העלו את החשד כי מדובר בזיוף, וכתוצאה מכך הגיש יש דין תלונה במשטרה, אולם היא נסגרה מבלי שהוגשו כתבי אישום.

במאי 2011 הודיעה המדינה לבג"ץ כי אם בתוך שנה לא יהרסו הדיירים את המבנים בעצמם, היא תיישם את צווי ההריסה. אולם, כמה ימים לפני המועד האחרון להריסה הגישה המדינה בקשה יוצאת דופן "לחידוש הדיון בעתירה", למרות שכבר ניתן פסק דין. בבקשה נכתב כי "ראש הממשלה ופורום השרים מבקשים לשקול מחדש את דרך יישום המדיניות" בנוגע ליישום צווי הריסה בגדה המערבית.עוד נטען כי החלטת בית המשפט עשויה להשפיע על גורלם של בתים אחרים שנבנו על קרקע פלסטינית פרטית, ובשל ההשלכות הללו "הוחלט לקיים חשיבה מחודשת לגבי סדר העדיפות באכיפת הדין באזור, המשלב לצד ההיבטים התכנוניים והקנייניים גם שיקולים מדיניים, ציבוריים ומבצעיים".

הנשיא דאז אשר גרוניס דחה את הבקשה, וכתב כי "דווקא בהליכים בפני בית המשפט הגבוה לצדק יש חשיבות מיוחדת לקיום ההתחייבות של המדינה ולשמירה על עקרון סופיות הדיון. קבלת עמדת המדינה, לפיה הרצון לבחון מחדש את המדיניות מהווה עילה לפתיחת הליך שהסתיים, עשויה להוביל לתוצאות קשות. מדיניות, מטבע הדברים, אינה עניין סטטי. האם בכל פעם שתיבחן מחדש מדיניות כלשהי תבקש המדינה לפתוח הליכים שהסתיימו בפסק דין?! אכן, שינוי מדיניות כשלעצמו אינו עילה לסטות מכלל סופיות הדיון".

על פי דיווחים בתקשורת, בשל חשש מכך שהפינוי ילווה בעימותים קשים עם מתנגדי הפינוי, הממשלה גיבשה הסכם עם תושבי בית אל, לפיו הפינוי יעבור בשקט בתמורה להתחייבות הממשלה לבנות עוד כ-300 יחידות בבית אל. ביוני 2012 פונו ונהרסו המבנים הבלתי חוקיים.

מצב העתירה: העתירה התקבלה והבתים נהרסו