בג"ץ 891/16 – פאדל עבד-אלג'ליל חאמד חווארי נגד ראש המינהל האזרחי בגדה המערבית

מועד הגשת העתירה: 3.2.2016

תיאור העתירה: בתחילת שנת 2012 הבחין תושב הכפר הפלטיני עזון שליד להתנחלות אלפי משנה, כי בחלקה השייכת לו אשר אין לו גישה אליה בשל חסמים ביטחוניים, החלו בבניית חוות סוסים. הפלישה התבצעה לשטח שהוא מחוץ לתחום השיפוט של המועצה המקומית אלפי מנשה, אך נמצאת בשטח הכלוא בין תחום השיפוט ובין מכשול הגדר הביטחונית.

זמן קצר לאחר מכן פנה בעל הקרקע למשטרה והגיש תלונה. משזו לא הובילה לדבר פנה יש דין למנהל האזרחי בדרישה שהמנהל יפעיל צו שימוש מפריע שיאפשר את פינוי החווה. בתגובה ענה נציג המנהל כי "הליכי האכיפה כלפי הבינוי יינקטו בהתאם לסדר העדיפויות לאכיפה כלפי בינוי בלתי חוקי על גבי מקרקעין שאינם מהווים אדמת מדינה".

לאור התגובה הזאת עתר בעל האדמה לבג"ץ, בסיוע יש דין, בדרישה שבית המשפט יורה על אכיפת צווי ההריסה שהוצאו לחוות הסוסים ועל העמדתם לדין של הגורמים האחראים לפלישה ולפגיעה בקניינו של העותר. "אדמתו של העותר הפכה למגרש שעשועים של גורמים מקרב ההתנחלות אלפי מנשה, ומגשימים בפועל אינטרס כלכלי או אחר. שעטות סוסי רמיסת החוק הולמות באדמת העותר ונועצות בו את מסמרי קבורת שלטון החוק והוראות הדין", נכתב בעתירה.

מצב העתירה: בהליכים.