בג"ץ 5549/16 אבו שמה נגד ראש המנהל האזרחי בגדה המערבית

מועד הגשת העתירה: 12.7.2016

האתר ההיסטורי "אמת הביאר" הוא מנהרה תת קרקעית, שבעבר הובילה מים מההרים הגבוהים והמעיינות האוגרים מי גשמים באזור יהודה לעיר ירושלים. האתר נמצא בשטח חקלאי ממערב להתנחלות אפרת ולמרגלותיה. האתר אינו נכללת ברשימת אתרי המורשת הלאומית, אך הוא מופיע במסלול "השביל ההיסטורי של ארץ ישראל", שהוא מעין נספח לפרויקט אתרי המורשת הלאומית. המנהרה הייתה בשימוש עד תקופת המנדט הבריטי. אין אפשרות ללכת לכל אורכה, אולם מעיין וקטע תת-קרקעי בן כ-100 מטר הוכשרו על ידי המועצה האזורית גוש עציון ובית הספר גוש עציון, להליכה בימי הקיץ והסתיו.

בשנת 2000 הבחינו תושב הכפר הפלסטיני אל חאדר בגורמים שונים, לכאורה מטעם המועצה המקומית אפרת, שנכנסו לאדמותיו, עקרו עצים והרסו טראסות וקירות אבנים שהיו הקיימות בחלקה. הוא הגיש תלונה בעניין למנהל האזרחי. זמן קצר לאחר מכן פנתה החברה לפיתוח גוש עציון אל העותר והתקשרה עמו בחוזה בבקשה להסדיר פעילות תיירותית במקום, תוך מתן זכות מעבר בחלקתו לתיירים. אך קיימת בעיה – האתר מעולם לא הוקצה לחברה לפיתוח גוש עציון.

בהמשך לכך פנו העותרים לראש המנהל האזרחי בגדה המערבית ולקצין המטה לענייני ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, וקבלו על כך שהאתר ההיסטורי הפך להיות מוקד תיירות מבלי שמפעיליו ומפתחיו הינם בעלי סמכות לפעול באופן זה. לאחר לא התקבלה תגובה לפניה, עתרו לבג"ץ בעל האדמות וראש מועצת הכפר, בסיוע יש דין וארגון עמק שווה.

בעתירה נכתב כי "אתר התיירות הוא דוגמא להתנחלות-תיירותית: יצירת אתר תיירות המבוסס על שרידים עתיקים ושיווק המקום כאתר מורשת ישראלית. בדרך זו מנכסים את העתיקות ויוצרים נוכחות ישראלית במקום שאין ספק לגבי הבעלות הפלסטינית על האדמות".

עוד נכתב בעתירה, כי "אתרי עתיקות בגדה המערבית הם בראש ובראשונה אתרי מורשת מקומיים וחלק מהמסורת והתרבות המקומית. ככאלה יש לדאוג להנגשתם ושיוכם לתושבים המקומיים. ניכוס אתרי המורשת על ידי המועצה האזורית גוש עציון המועצה המקומית אפרת ושאר המשיבים, היא פגיעה בזכויות המורשת של הפלסטינים תושבי האזור, ובוודאי פגיעה בזכויותיהם לנהל את המורשת ההיסטורית של האזור בעצמם".

לאחר הגשת העתירה התברר כי בניגוד למידע שמסר המינהל ליש דין ועמק שווה במסגרת עתירת חופש מידע בנוגע לרישיונות והקצאות לאתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים בגדה המערבית, נחתם הסכם בין המינהל לחברה לפיתוח גוש עציון בנוגע לניהול האתר. כתוצאה ממסירת מידע מוטעה זה, המינהל האזרחי הקים ועדת חקירה שנועדה לברר מדוע נמסר מידע שגוי, לגבש המלצות למניעת הישנות המקרה וכן לנקוט ״צעדים פיקודיים ביחס לגורמים המעורבים, ככל שימצא כי נפל פגם בתפקודם״. היות והעתירה התבססה על עובדות שגויות שנמסר מהמינהל, הוחלט לבקש למחוק אותה. בית המשפט חייב את המדינה לשלם הוצאות בסך 5,000 שקל.

מצב העתירה: נמחקה