ועדת זדנברג הגישה לראש הממשלה את הדוח המסכם של עבודתה ב-15 בפברואר 2018. מטרתו של הדוח היא לתת בידי הממשלה כלים להכשרה בדיעבד של עשרות מאחזים ושכונות שהוקמו ללא אישור ובאופן בלתי חוקי בגדה המערבית. לצורך יישום הדוח מינה הקבינט המדיני-ביטחוני צוות בראשות פנחס ולרשטיין שתפקידו לפעול ליישום המלצותיה של ועדת זנדברג בתוך שלוש שנים.

נייר העמדה עידן ההסדרה מציג ומנתח את עיקרי הממצאים של דוח זנדברג לגבי הקשיים 'להסדיר' את הבנייה הבלתי חוקית, ואת המלצות הוועדה כיצד להתגבר על קשיים אלה ולהביא להכשרה רטרואקטיבית שלה. נייר העמדה כולל הסבר וניתוח של מונחים כגון תקנת השוק, איחוד וחלוקה, הפקעה ועוד – כולם 'פתרונות משפטיים' שנבחנים בהקשר של 'הסדרה'.

לצד סקירה וניתוח של המלצות הוועדה, נייר העמדה מציג הערכות לגבי מספר המאחזים והמבנים שהדוח עוסק בהם אך נמנע מלמנות אותם, את צעדי היישום שכבר ננקטו ואת ההשלכות של יישום ההמלצות שבדוח. כמו כן, עוסק נייר העמדה בחשיבותו של דוח ועדת זנדברג ובהבדלים בינו לבין 'חוק ההסדרה'.

משמעותה האמיתית של המילה המכובסת 'הסדרה' היא פגיעה בזכות הקניין של הפלסטינים, והשלמה עם מעשה גזל (גם אם במקרים מעטים הגזל נעשה שלא ביודעין) ונישול של בעלי הקרקע. המאחזים והשכונות שהדוח מציע מתווה להכשרתם הוקמו לפני שנים, תוך השתלטות בלתי חוקית על אדמות פלסטיניות ופגיעה בזכות הקניין של בעלי האדמות הפלסטינים. עד לאחרונה שמרה ישראל, לפחות למראית עין, על מציאות משפטית שלפיה מקומות שהוקמו ללא אישור ותוך הפרת חוק וגזל אדמות פרטיות, נחשבו בלתי חוקיים וזכותם הרשמית והמשפטית (דה יורה) של בעלי האדמות הפלסטינים נשמרה, גם אם זכותם המעשית (דה פקטו) נפגעה קשות או נשללה כליל. כעת מבקשת המדינה למסד ולנרמל את מעשה הגזל ולהעניק לו מעמד של חוקיות. במעשה 'ההסדרה' רשויות המדינה מעניקות פרס למי שגזלו אדמות לא-להם ובנו עליהן תוך הפרת חוק בוטה.

מאמצי ה'הסדרה' שמובילה ממשלת ישראל אינם כוללים הכשרה בדיעבד של כלל המבנים שהוקמו בניגוד לחוק בגדה המערבית. הם מתייחסים לבנייה ישראלית בלבד, ובכך מוסיפים נדבך חדש לאפליה, הקשה ממילא, של הפלסטינים תושבי הגדה המערבית בכל הנוגע להקצאת קרקעות ולתכנון ובנייה.

מניתוח הדוח והצעדים שננקטים כבר כעת, עולה כי אנו נמצאים בעידן חדש שבו בתוך זמן קצר, המאחזים – רובם ככולם – יולבנו וייחשבו כהתנחלויות רשמיות על פי ממשלת ישראל:

  • באמצעות המלצות דוח זנדברג בתוך שנתיים-שלוש צפויה הכשרה בדיעבד של 99% מהמאחזים הבלתי מורשים. מדובר בכ-70 מאחזים בלתי מורשים שטרם הוכשרו (שייצטרפו לכ-30 מאחזים שכבר הוכשרו) ובכ-7,000 מבנים בלתי חוקיים בהתנחלויות ובמאחזים.
  • צוות יישום בראשות פנחס ולרשטיין, העובד בשיתוף עם משרד הביטחון, משרד המשפטים והמינהל האזרחי כבר פועל ליישום המלצות הדוח ולקידום מהלכי ה'הסדרה'. במסגרת פעולות אלה גובש מסד נתונים מקיף ומפורט של כל המבנים הבלתי חוקיים והמאחזים שאותם מבקשת הממשלה 'להסדיר' ואופן ה'הסדרה' הצפוי.
  • ככל הנראה פעולת ה'הסדרה' הראשונה שצפויה לצאת לפועל היא הלבנתם של 3,000-2,700 מבנים שנבנו על קרקע פלסטינית פרטית, בשל טעויות שהובילו את המדינה לחשוב שמדובר באדמות ציבור ולהקצותן להתנחלויות. 'הסדרה' זו תיעשה באמצעות שימוש ב"תקנת השוק" בין שהמבנים נבנו בהתאם לתוכניות מתאר והיתרי בניה ובין שלאו, בין שעבור הקרקע שולמה תמורה ובין שלאו.
  • כחלק ממדיניות ה'הסדרה' ויישום הדוח המדינה צפויה להכריז על הקמתן של כ-20 התנחלויות חדשות. מדובר במאחזים בלתי מורשים שלא ניתן 'להסדיר' את מעמדם כשכונות של התנחלויות מורשות ושהמדינה לא מצאה שום פתרון אחר ל'הסדרתם'.

דוח ועדת זנדברג מסייע לפרויקט גזעני שמהותו נישול הפלסטינים מאדמותיהם – על בסיס אתני. לשונו המכובסת והאדרת המשפטית שהוא מתעטף בה אינם מצליחים להסתיר שדוח "ועדת ההסדרה" הוא למעשה דוח ההפקעה, שנותן בידי הממשלה כלים נוספים לנרמל ולהעמיק את העיוות שיצרה מדיניות ההתנחלות הישראלית: בגדה המערבית מתגוררים אזרחים ישראלים הנהנים מזכויות יתר, ולצדם חיים פלסטינים החיים תחת משטר צבאי, נישול ודיכוי מתמשך.