בשנים האחרונות התרבו הקולות בכנסת, בתקשורת ובקרב הציבור הישראלי, המדברים על "ההשתלטות הפלסטינית על אדמות בשטח C". קריאה זו שגויה מיסודה, מנוגדת למציאות בשטח ומייצגת תפיסה הסותרת את החוק הישראלי ואת הדין הבינלאומי. "מעבר לגבול" נועד להזכיר את המצב המשפטי הקובע כי כמו כל שאר הגדה המערבית, שטח C הוא אדמה פלסטינית המוחזקת תחת כיבוש צבאי ישראלי.

חלוקת הגדה המערבית לאזורי A, B ו-C, שנוצרה במסגרת הסכם הביניים הישראלי-פלסטיני (הסכם אוסלו) ונועדה לתקופת מעבר של חמש שנים, עודנה תקפה כבר קרוב לשלושה עשורים. ישראל ממשיכה לשלוט באמצעות כוח צבאי על כלל השטחים הכבושים, ומנצלת את החלוקה המלאכותית לאזורים, על מנת להשתלט על היקף עצום של אדמות בגדה המערבית, בעיקר בשטח C.

הסכם הביניים לא שינה את המצב המשפטי לגבי הריבונות על שטחים בגדה המערבית. למרות זאת, ישראל מתייחסת לאזור C, המהווה 60% משטחי הגדה המערבית, כאילו היה חלק בלתי נפרד מהמדינה ועושה מאמצים על מנת לטשטש את גבולותיה.

ישראל ממשיכה להקים ולהגדיל התנחלויות, מאחזים וחוות צאן בשטחים הכבושים, תוך גידול ניכר במספר המתנחלים ובהיקף הקרקע שבשליטתם. בתהליך מקביל, המדינה יוזמת ותומכת בחדירה משפטית, כלכלית ותרבותית ממוסדת אל הגדה המערבית. דרך פעולה זו של ישראל נועדה להוסיף לשליטה הצבאית גם דומיננטיות אזרחית, ובכך לספח דה-פקטו את אזור C.

ואכן, עם השנים הנוכחות הישראלית בגדה המערבית הפכה לרחבה ולמשמעותית הרבה יותר מצבא ומתנחלים בלבד. הדוח מציג דוגמאות לתהליך הישראליזציה של הגדה המערבית ומבהיר מדוע לימוד באוניברסיטה, ביקור בקניון או הופעה של ברי סחרוף שנערכים בשטחים הכבושים אינם רק מעשים תמימים אלא פעולות פוליטיות מגוייסות.

כל נוכחות ישראלית בשטח C, מסייעת לטשטש את הקו הירוק המפריד בין ישראל הריבונית לשטח הכבוש ולשמש לנירמול של מפעל ההתנחלויות הלא חוקי בגדה המערבית. בנוסף לכך, אינספור הישראלים שעוברים מדי יום מהשטח של מדינת ישראל ונכנסים לשטח C, מעמיקים את החדירה הישראלית לשטח הפלסטיני הכבוש ואת ההכשר הציבורי לכך, והופכים את הלא-חוקי לנורמה מקובלת. פעולות יומיומיות ותמימות לכאורה אלה, מכשירות את מנגנוני הדיכוי והשליטה בשטחים הכבושים ופוגעות בזכות לקניין, בזכות לחופש התנועה ולעיתים אף בזכות לחיים של הפלסטינים תושבי הגדה המערבית.

מדיניותה של ישראל מנוגדת לדין הבינלאומי ואף לחוק הישראלי, הקובעים במפורש כי שטח C, כמו כל שאר שטחי הגדה המערבית, הינו אדמה המוחזקות תחת כיבוש צבאי. יש דין קורא לקהילה הבינלאומית להתערב על מנת לעצור את הישראליזציה הממוסדת של שטח C, הפוגעת באופן קשה בזכויות האדם של הפלסטינים בני המקום.