לפני 25 שנים השתלטו ישראלים על קרקע פלסטינית פרטית בגדה המערבית, גירשו את החקלאים הפלסטינים שניסו לעבד את אדמותיהם, והקימו את המאחז הלא חוקי עמונה. מאבק משפטי חסר תקדים הוביל לפינוי מתנחלי עמונה. אולם גם כיום, ארבע שנים מאז סילוק הפולשים, ישראל מונעת מבעלי האדמות הפלסטינים להיכנס לאדמה הפרטית שלהם.

דו"ח זה מסכם את הצמתים המרכזיים שהובילו להקמת המאחז הלא חוקי עמונה במחצית שנות ה-90, את ההליכים המשפטיים העיקריים שהביאו לפינויו בשנת 2017, ואת מאבק בעלי האדמות הפלסטינים – שנמשך גם כיום – לשוב לאדמותיהם.

על מספר עובדות, שקיבלו גם חותמת של בית המשפט העליון, מסכימים כל הצדדים:

  • המאחז עמונה הוקם על אדמות פלסטיניות פרטיות מוסדרות
  • הבנייה במאחז נעשתה תוך הסגת גבול, ללא אישורי בנייה ובניגוד לחוק
  • המינהל האזרחי הוציא צווי הריסה לכלל המבנים במאחז, אך לא מימש אותם
  • ממשלת ישראל מימנה את המאחז הלא חוקי מכספי הציבור
  • המתנחלים מפירי החוק קיבלו פיצויים של מיליוני שקלים ונבנתה עבורם התנחלות חדשה

ואולם, גם לאחר פינוי המאחז שנכפה בסופו של דבר על המדינה בהוראת בית המשפט העליון, ישראל מוסיפה חטא על פשע, וממשיכה למנוע מבעלי האדמות הפלסטינים להגיע לאדמותיהם הפרטיות.

באופן פרדוקסלי, הסיבה שישראל מציגה להמשך מניעת הגישה לבעלי האדמות, היא נוכחות לא חוקית של מתנחלים ישראלים במקום. ואכן, מאז שנת 2017, ישראלים רבים, בעידוד נבחרי ציבור בכירים, מפרים את צו התיחום ומגיעים פעם אחר פעם לאדמות הפלסטיניות הפרטיות עליהן היה המאחז הבלתי חוקי עמונה – לתפילות ולאירועים, לניסיונות התנחלות חוזרים ולעיבוד פלישות חקלאיות.

מדיניותה של ישראל מייצרת מעגל שוטה, בו רשויות החוק מאפשרות פעילות בלתי חוקית של ישראלים, ומונעות בשל כך מבעלי האדמות הפלסטינים להיכנס לאדמתם, לעבד אותה ולהנות מפירותיה.

פרשת עמונה הפכה לאחד מהסמלים של ההתנחלות הישראלית בשטחים הכבושים. והיא אכן כזו. עמונה היא סמל לעבריינות מתנחלים שעושים באדמות פלסטיניות פרטיות כבשלהם, ומשתלטים עליהן באלימות ובמגוון דרכים לא כשרות. היא סמל למדיניות אי האכיפה של רשויות החוק והצבא בכל הנוגע לפגיעה של ישראלים בפלסטינים וברכושם. היא סמל למימון במיליונים וללגטימציה גלויה וסמויה שמעניקה ממשלת ישראל להתנחלות הלא חוקית בשטחים הכבושים. והיא סמל לרמיסת זכויותיהם של הפלסטינים על ידי ישראל, במסגרת משטר כיבוש קולוניאליסטי שנמשך כבר למעלה מ-53 שנה.

בעלי האדמות הפלסטינים, מהכפרים סילוואד, עין יברוד, א-טייבה ודיר ג'ריר ממשיכים במאבקם לחזור לאדמותיהם הפרטיות, שישראלים גזלו מהם לפני 25 שנים.