במסגרת הבחינה המתמשכת של התנהלות מערכת אכיפת החוק ביחס לעבירות אידיאולוגיות שמבצעים אזרחים ישראלים נגד פלסטינים ונגד רכושם, יש דין פרסם דף נתונים שמרכז ומנתח את נתוני מעקב הארגון אחר תיקי החקירה במשטרת מחוז ש"י (שומרון ויהודה) בגין עבירות אלה. הנתונים מלמדים שרק 9% אחוזים מתיקי החקירה בדבר עבירות אידיאולוגיות נגד פלסטינים בשטחי הגדה המערבית מבשילים לכדי כתב אישום.

דף הנתונים הזה מציג את הממצאים אודות תוצאות חקירתם של 642 תיקי חקירה שנוהלו במשטרת מחוז ש"י בעקבות תלונות שהגישו אזרחים פלסטינים המתגוררים בגדה המערבית בנוגע לעבירות של אזרחים ישראלים נגדם ונגד רכושם.

רוב רובן של החקירות – יותר מ-90% – מסתיימות בסגירת תיק החקירה בעילות המעידות על כשלון החקירה, למשל "עבריין לא נודע", "חוסר ראיות מספיקות" ותיקי חקירה שאבדו.

שיעור הכישלונות גבוה במיוחד בחקירת תיקים שעניינם עבירות אלימות ורכוש. 78% מתיקי האלימות ו-93% מהתיקים שעניינם עבירות ברכוש נסגרו בעילות המעידות על כשלון החוקרים בחקירתם.