מנתוני יש דין עולה כי בשנת 2013 נפתחו במצ"ח 199 חקירות בחשד לעבירות פליליות שביצעו חיילי צה"ל כלפי פלסטינים ורכושם. מתוכן, רק שש חקירות הובילו להגשת כתבי אישום נגד החיילים המעורבים.

במבט רב שנתי אפשר לראות כי חלה ירידה משמעותית בהיקף הגשת כתבי האישום נגד חיילים, כאשר רק 2.2% מתיקי החקירה שנפתחו בעקבות אירועי פגיעה בפלסטינים בשנים 2010–2013 הביאו להגשת כתבי אישום.

בשנת 2013 מסרו גורמים שונים למצ"ח 239 תלונות ("הודעות") שעניינן חשד לעבירות פליליות שביצעו לכאורה חיילי צה"ל נגד פלסטינים, מתוכן שש בלבד נמסרו ישירות על ידי פלסטינים וכל היתר באמצעות גורמים מתווכים. בהתאם למדיניות הפתיחה בחקירה בצה"ל, לא כל ההודעות הביאו לפתיחה בחקירה, ורק 124 מהאירועים שעליהם דווח ב-2013 נחקרו. אליהם נוספו 75 חקירות שנפתחו השנה בעקבות הודעות מ-2012 – כלומר כמעט 40% מהחקירות נפתחו רק בחלוף חודשים ממועד התרחשות האירוע.

בחינת הנתונים מתוך סך ההודעות שנמסרו למצ"ח מראה עד כמה נמוכים כיום הסיכויים שתלונה של פלסטיני תוביל בסופו של דבר להעמדה לדין של חיילים – רק 1.4% מסך ההודעות שנמסרו למצ"ח בשנים 2010–2013 הובילו להגשת כתב אישום. זאת כמובן בלי להביא בחשבון אירועים שכלל אינם מדווחים למצ"ח.

מתוך כלל תיקי החקירה שנפתחו במצ"ח ב-2013, 15 חקירות נפתחו בעקבות מותם של פלסטינים (7% מכלל החקירות); 152 תיקי חקירה (76% מכלל החקירות) נפתחו בעקבות אירועי אלימות ופציעה; 18 תיקים (9% מכלל החקירות) נפתחו בעקבות תלונות על אירועי פגיעה ברכוש או ביזה. בנוסף לאלה, 14 תיקי חקירה נפתחו בעקבות אירועים שהוגדרו על ידי דובר צה"ל "התנהגות שאינה הולמת".