דף הנתונים השנתי שמפרסם יש דין בנוגע לאכיפת חוק על חיילים החשודים בפגיעה בפלסטינים מראה כי ב-2016 התקבלו בפרקליטות לעניינים מבצעיים (המחלקה בפרקליטות הצבאית מופקדת על טיפול בעבירות חיילים שפגעו בפלסטינים או ברכושם בגדה המערבית וברצועת עזה) 302 תלונות בנוגע לחשד לעבירות חיילים נגד פלסטינים או רכושם. אולם, עד מרץ 2017, רק חמישה תיקי חקירה שנפתחו ב-2016 הובילו להגשת כתבי אישום נגד חיילים שפגעו בפלסטינים.

רוב התלונות שהתקבלו בפרקליטות הצבאית ב-2016 עסקו בחשד לעבירות שבוצעו בגדה המערבית (282) ומיעוטן עסקו בעבירות שבוצעו ברצועת עזה (20). יותר מ-70% מהתלונות עסקו בחשד לעבירות אלימות או ירי(120 מקרים סווגו כעוסקים בחשד לעבירות ירי ו-103מקרים סווגו כעוסקים בחשד לעבירות אלימות. כ-24% מהתלונות התייחסו לחשד לעבירות רכוש (72 מקרים, שמחציתם עסקו בחשד לגניבת רכוש) והיתר נגעו לעבירות אחרות.

על פי הנתונים שנמסרו ליש דין, רק 46 מהתלונות שהוגשו ב-2016 הובילו לפתיחה בחקירת מצ"ח. 174 תלונות (79% מתוך 220 התלונות שהטיפול בהן הסתיים) נסגרו מבלי שנפתחה חקירה פלילית בעניינן, כ-70% מהן לאחר "הליך בירור" עובדתי מקדים.

בסך הכול ב-2016 נפתחו במצ"ח 78 חקירות בחשד לעבירות חיילים נגד פלסטינים או רכושם (כולל 32 חקירות שנפתחו בעקבות תלונות שהוגשו בשנים קודמות). נתון זה משקף ירידה משמעותית במספר החקירות בהשוואה לנתוני השנים האחרונות. בין השנים 2015-2013 נפתחו במצ"ח מידי שנה בממוצע 205 חקירות כאלה.

רק חמישה מ-78 תיקי החקירה הללו הובילו להגשת כתבי אישום (6.4% מסך החקירות שנפתחו ו-1.6% מסך התלונות) עד סוף הרבעון הראשון של 2017. כמו כן, ב-2016 הוגש כתב אישום אחד בעקבות חקירה שנפתחה ב-2015. בין השנים 2016-2011 נפתחו במצ"ח 948 תיקי חקירה בנוגע לעבירות חיילים כלפי פלסטינים או רכושם. רק 3.4% מתוכם (32 תיקים) הובילו להגשת כתבי אישום.

דף הנתונים גם מציג לראשונה את משך הטיפול בתלונות שהוגשו. על אף שוועדת טירקל עמדה על כך שאחד התנאים לקיום חקירה אפקטיבית לפי המשפט הבינלאומי הוא עיקרון המהירות. בחינת 77 תלונות שיש דין הגיש לפרקליטות הצבאית בין 2014 ל-2017 מגלה כי בממוצע ההודעה בנוגע להחלטה אם לפתוח בחקירה בנוגע לתלונה או לסגור את התיק ללא חקירה התקבלה כ-177 ימים (יותר מ-25 שבועות) לאחר הגשת התלונה.

ב-45 המקרים שבהם קיבלה הפרקליטות החלטה לפתוח בחקירה, התקבלה ביש דין הודעה על החלטה זו בממוצע תוך 77 ימים (11 שבועות) מיום הגשת התלונה. לעומת זאת, ב-32 המקרים שבהם קיבלה הפרקליטות החלטה שלא לפתוח בחקירה פלילית, התקבלה ביש דין הודעה על החלטה זו בממוצע רק 317 יום (כ-11 חודשים) לאחר הגשת התלונה.