למעלה מ-55 שנים ישראל שולטת על הגדה המערבית ועל מיליוני בני אדם באמצעות משטר כיבוש צבאי. הדין הבינלאומי מגדיר את תושבי השטח הכבוש הפלסטינים כ"מוגנים" וקובע כי ישראל מחוייבת להגן עליהם. לעבירות של ישראלים כנגד פלסטינים בגדה המערבית יש משמעות ייחודית, כיוון שהן מתבצעות במסגרת משטר בו מתקיימת שליטה של קבוצה לאומית אחת בידי קבוצה לאומית אחרת. הפוגעים הם אזרחי מדינת ישראל שבחרו להתגורר בשטח הכבוש ונהנים מהגנת הצבא והרשויות, ואם ביצעו עבירה הם אמורים להיחקר ולהישפט על פי הדין הפלילי הישראלי. נפגעי העבירות הם פלסטינים החיים תחת משטר צבאי דכאני שנכפה עליהם, אשר מנועים מלקחת חלק בבחירת השלטון עליהם או מדיניותו.

מעשי האלימות של ישראלים כלפי פלסטינים מתבצעים בכל רחבי הגדה המערבית – באדמות החקלאיות, בכבישים, ברחובות הכפרים והערים ואף בבתי המגורים. באמצעות האלימות מבקשים המתנחלים להרחיב את היקף ההשתלטות על אדמות פלסטיניות תוך זריעת אימה ופחד ושיבוש שגרת החיים של הפלסטינים. באופן כזה מצטרפות עבירות נפרדות המבוצעות על ידי אזרחים פרטיים לכדי עבריינות אידיאולוגית שיטתית, שמטרתה לדחוק את הפלסטינים מאדמותיהם ולהרחיב את השליטה הישראלית בגדה המערבית.

ניתוח נתוני יש דין מוכיח כי מערכת אכיפת החוק הישראלית נכשלת במילוי חובתה להגן על הפלסטינים מפני אלימות ישראלים. המחדלים של מערכת אכיפת החוק באים לידי ביטוי לאורך כל שרשרת הטיפול בעבריינות אידיאולוגית של אזרחים ישראלים כלפי פלסטינים בגדה המערבית: מניעה לא אפקטיבית, חקירות משטרה כושלות, שיעור נמוך של הגשת כתבי אישום וענישה מקלה לעבריינים מורשעים. העובדה כי מדובר בכישלון מערכתי ארוך שנים, מוכיחה כי מדובר במדיניות מכוונת של מדינת ישראל, אשר מנרמלת את האלימות האידיאולוגית של ישראלים נגד פלסטינים בגדה המערבית, תומכת בה ואף נהנית מתוצאותיה.

 

93% מתיקי החקירה של עבריינות אידיאולוגית בגדה המערבית נסגרים ללא הגשת כתב אישום

מאז שנת 2005 יש דין עוקב אחר 1,597 תיקי חקירה שנפתחו בעקבות אלימות של אזרחים ישראלים כלפי פלסטינים בגדה המערבית (לא כולל ירושלים המזרחית). בנוסף למקרים אלו, יש דין תיעד במהלך השנים מאות רבות של אירועים נוספים של אלימות מתנחלים בהם נפגעי העבירה הפלסטינים בחרו שלא להגיש תלונה במשטרה, ובמקרים אלה על פי רוב המשטרה כלל לא חקרה את העבירות.

מבין 1,531 תיקי החקירה שהטיפול בהם הסתיים רק ב-107 תיקים (7%) הוגש כתב אישום. ניתוח הנסיבות שבהן נסגרו תיקי החקירה מלמד כי המשטרה כשלה בחקירת 81.5% מהתיקים שנפתחו מאז 2005. שיעור הכישלון הגבוה מלמד על כשל מערכתי מתמשך של גופי אכיפת החוק בטיפול בעבריינות אידיאולוגית כלפי פלסטינים בגדה המערבית.

 

3% בלבד מתיקי החקירה הובילו להרשעה

נכון לדצמבר 2022 ב-91 תיקים אשר במעקב יש דין, שעניינם עבירות של אזרחים ישראלים כלפי פלסטינים בגדה המערבית, הובילה חקירת המשטרה להגשת כתב אישום שהסתיים בתוצאה ידועה. רק 50% מכתבי האישום (46 תיקים) הובילו להרשעה מלאה או חלקית של האשמים במעשה העבירה. 42% מההליכים (38 תיקים) הסתיימו בלא כלום, לאחר שבית המשפט קבע את אשמתם של החשודים אך החליט שלא להרשיע אותם במעשה או בעקבות ביטול או מחיקת כתב האישום.

בסך הכל, מאז שנת 2005, 3% בלבד מתיקי החקירה שנפתחו בגין עבירות אידיאולוגיות של ישראלים נגד פלסטינים בגדה המערבית הובילו להרשעה. שיעור נמוך זה שולח מסר לפיו מערכת אכיפת החוק אינה רואה בחומרה אלימות מתנחלים ותורם לתחושת החסינות של העבריינים ולשכפול מעשיהם.

 

נתוני המשטרה בשנת 2021: אפליה בעבודת רשויות החוק בשטחים הכבושים

המידע שיש דין אוסף ומנתח אינו כולל את כל האירועים בהם מתנחלים וישראלים אחרים פוגעים בפלסטינים או ברכושם בגדה המערבית. לשם קבלת תמונה מקיפה יותר, יש דין פונה למשטרת ישראל מדי שנה על מנת לקבל נתונים אודות אכיפת החוק בגדה המערבית מידי הגוף האמון על משימה זו.

מהנתונים שמשטרת ישראל מסרה ליש דין עולה כי בשנת 2021 במחוז ש"י נפתחו 282 תיקי חקירה שעניינם "הפס"ד [הפרת סדר] ישראלי ופשיעה לאומנית יהודית". ב-113 מקרים נפגעי העבירה היו פלסטינים וב-169 תיקי חקירה נפגעי העבירה היו לא פלסטינים (אנשי כוחות הביטחון הישראלים, פעילים ישראלים וזרים).

כאשר נפגע העבירה היה פלסטיני הוגשו 3 כתבי אישום בלבד, המהווים 2.6% מסך כל תיקי החקירה. אולם, כאשר נפגע העבירה היה לא פלסטיני הוגשו 16 כתבי אישום, המהווים 9.5% מכלל תיקי החקירה. כלומר, הסיכוי שרשויות החוק הישראליות יגישו כתב אישום נגד ישראלי שפגע בגדה המערבית בלא-פלסטיני (אנשי כוחות הביטחון ואחרים) גבוה פי 2.5 מהסיכוי שיגישו כתב אישום נגד ישראלי שפגע בפלסטיני.

הנתונים מלמדים על יחס מפלה בעבודת רשויות החוק בשטחים הכבושים. פשע של ישראלי כלפי מי שאינו פלסטיני, כלומר נגד אנשי כוחות הביטחון ואחרים, מוביל לחקירה משמעותית של המשטרה ולהגשה של כתבי אישום. ואולם, בנוגע לאלימות המופנית כלפי פלסטינים, מערכת אכיפת החוק פועלת לכל הפחות באופן רשלני ואינה מעמידה לדין את העבריינים.