יש דין נענה לקריאה של משרד המשפטים והגיש דו"ח אלטרנטיבי (דו"ח צללים) לוועדת זכויות האדם של האו"ם. הדו"ח אינו מתיימר לספק הערכה ממצה של מידת עמידתה של ישראל בחובותיה על-פי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות. הדו"ח מתמקד בשניים מהנושאים עליהם התבקשה ישראל לדווח: חקירת חשדות בדבר שימוש בכוח מופרז בידי כוחות הביטחון הישראליים כלפי פלסטינים ואכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית.

בוועדת זכויות האדם של האו"ם מכהנים מומחים בעלי שם עולמי בתחום המשפט וזכויות האדם ותפקידה לעקוב אחר יישום הוראות האמנה בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות על ידי המדינות החתומות על האמנה. בשנת 2012 מונה פרופ' יובל שני, דיקאן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, לכהן כחבר הוועדה. כל אחת מהחברות החתומות על האמנה מגישה לוועדה דיווח תקופתי על מצב זכויות האדם בה, וכן מופיעה בפני הוועדה ומשיבה על שאלות שונות שמעלה הוועדה בפניה. מדינת ישראל משתפת פעולה באופן מלא עם הוועדה, ובשנים האחרונות מייצגת את ישראל משלחת של בכירי משרדי ממשלה שונים. משרד המשפטים מזמין את ארגוני החברה האזרחית בישראל להגיש לוועדה דו"חות אלטרנטיביים בתחום עיסוקם. באוקטובר 2014 הופיעה ישראל בפני וועדת זכויות האדם בכינוסה בז'נבה, והשיבה על רשימת נושאים שהציגה בפניה הוועדה.

לקראת הופעת של נציגי משרד המשפטים, יש דין, העוקב אחר הדרך שבה הרשויות הישראליות חוקרות עבירות בגדה המערבית, הן של כוחות הביטחון והן של אזרחים ישראלים כלפי פלסטינים, ופועל לקידום חקירות מהירות, מקצועיות ונטולות פניות – הגיש "דו"ח צללים" שמסכם מחקר ארוך שנים בשני הנושאים ומביא את עיקרי הממצאים, כפי שפורסמו בדו"חות הארגון.

לאורך שנות פעילותו יש דין נתקל בחוסר נכונות ממוסדת להגן על פלסטינים תושבי הגדה המערבית ועל רכושם מפני עבירות שמבצעים אזרחים ישראלים על רקע אידיאולוגי, ובכשלים מבניים בטיפול הרשויות הישראליות בעבירות אלה. המעקב שאנו מבצעים חושף כי מערך אכיפת החוק בגדה נכשל כישלון חרוץ במתן הגנה בזמן אמת על ידי סיכול התקפות ועבירות אחרות, בחקירת עבירות ובמיצוי הדין עם העבריינים. הדו"ח הנוכחי מתייחס לליקויים בפעולת רשויות המדינה הרלוונטיות בהגנה על זכויותיהם של פלסטינים לחיים, לחירות ולביטחון אישי בשטח הפלסטיני הכבוש, וכן לכשלים במילוי חובותיה הפוזיטיביות של ישראל במתן הגנה ובזכות לסעד משפטי.

הדו"ח מונה כשלים במנגנוני החקירות של מצ"ח (משטרה צבאית חוקרת) ושל משטרת מחוז ש"י (שומרון ויהודה) ואף מציע המלצות פרקטיות לשיפור מנגנוני החקירות של גופים אלה. בין ההמלצות בנוגע לכוחות הביטחון:

 1. דרושה רפורמה עמוקה במנגנון החקירות של צה"ל כדי להפוך אותו למנגנון עצמאי ואפקטיבי אשר מסוגל להוביל לחקר האמת. יישום מיידי של כל מסקנות דו"ח טירקל יכול להביא לשינוי רציני לטובה.
 2. יש לפתוח בחקירת פלילית של מצ"ח בכל תלונה לחשד לביצוע עבירה, מבלי להתנות את החקירה בסיומו של הליך בירור.
 3. יש לפעול לקיצור משך הטיפול הארוך של גורמי החקירה והתביעה בתיקים.
 4. במקרים שבהם החשד נוגע למדיניות או פקודות שגובשו או אושרו על ידי הפרקליטות הצבאית, קצינים בדרגתו של הפצ"ר ומעלה או דרג מדיני, על החקירה להתבצע על ידי גוף אכיפת חוק עצמאי, חיצוני לצבא, מקצועי ובעל סמכות חקירה ותביעה.
 5. על הפרקליטות הצבאית להכשיר את חוקרי מצ"ח העוסקים בחקירת עבירות נגד פלסטינים בדיני הלחימה ובחובות הנובעים מהם.
 6. יש להטמיע לדין הישראלי דוקטרינת אחריות מפקדים המקנה אפשרות להעמיד לדין מפקדים ובכירים בשל עבירות שביצעו דרגים נמוכים שכפופים להם. כמו כן, יש לקבוע עבירות מיוחדות של פשעי מלחמה באמצעות חקיקה בספר החוקים של מדינת ישראל.

בין ההמלצות בנוגע לאכיפת חוק ביחס לאזרחים ישראלים:

 1. יש להגדיר את ההגנה על פלסטינים כיעד מרכזי של צה"ל
 2. יש להבטיח שחקירות המתנהלות במחוז ש"י במשטרה ינוהלו באופן מקצועי ואפקטיבי
 3. יש להטמיע למערך ההכשרות של צה"ל בכל הדרגים הכשרות בנושא המשפט ההומניטארי
 4. יש למצות את הדין עם חיילים ה"עומדים מנגד"
 5. יש לפנות מאחזים בלתי חוקיים ולנהל מאבק נחוש ובלתי מתפשר בבנייה הבלתי חוקית של ישראלים בגדה המערבית

בדו"ח שפרסמה הוועדה באוקטובר 2014, היא אימצה חלק מהמסקנות של יש דין. בין השאר, הוועדה קבעה שעל מדינת ישראל להגביר את מאמציה להבטחת מערך חקירה מקצועי ובלתי תלוי, שיחקור את הפגיעה בפלסטינים וברכושם. הוועדה גם קראה לאמץ את מסקנות ועדת טירקל, ולשים דגש על חקירתם של מפקדים.