מאז 2005 עוקב יש דין אחר תוצאות החקירה ב-1,045 תיקים שנפתחו ביחידות השונות של משטרת מחוז ש"י, בעקבות תלונות שהגישו פלסטינים בסיוע יש דין. הנתונים העדכניים מלמדים כי בין השנים 2014-2005' רק 7.4% מתיקי החקירה הסתיימו בהגשת כתב אישום נגד ישראלים החשודים בפגיעה בפלסטינים וברכושם – נתון המעיד על ירידה של כ-1% בשיעור כתבי האישום המוגשים לבתי המשפט בעקבות חקירות של אירועי פגיעה בפלסטינים וברכושם לעומת נתוני עבר של יש דין.

בחינת הנסיבות שבהן נסגרו תיקי החקירה במשטרת מחוז ש"י מעלה כי 85.2% מהתיקים שבהם התקבלה החלטה סופית נסגרו בשל כשלון המשטרה בחקירה – רובם המכריע (788 תיקי חקירה) בשל כישלון החוקרים לאתר את העבריינים או לאסוף ראיות מספיקות להעמדה לדין.

דף הנתונים מציג התפלגות מפורטת של סוגי העבירות שעל פי החשד ביצעו אזרחים ישראלים נגד פלסטינים, וכולל, בין השאר, אירועי ירי, תקיפה אלימה, יידויי אבנים, הצתות, פגיעה בבעלי חיים, גניבת יבול, בנייה על קרקע בבעלות פלסטינית, איומים ועוד.

דף הנתונים כולל גם מידע אודות חקירות המשטרה באירועי פגיעה בעצים בשנים 2014-2005. הנתונים המצטברים מראים כי מתוך 246 תיקי חקירה שנפתחו במשטרת מחוז ש"י בשנים אלה, 226 תיקים נסגרו בנסיבות המעידות על כישלון החקירה.

הכשלון המתמשך של מחוז ש"י בתחום זה נובע משורה של ליקויים וכשלים מערכתיים בניהול החקירות, כפי שנסקרו בהרחבה בדו"ח "מראית חוק" שפרסם יש דין ב-2006. הדו"ח הצביע על כך שיותר ממחצית מהחקירות שנבחנו התאפיינו ברשלנות, חוסר מקצועיות, מיעוט פעולות חקירה ואי-עמידה בסטנדרטים מקובלים של חקירה. מעקב יש דין מראה כי הכשלים והליקויים החמורים שנסקרו בדו"ח אז לא טופלו, ומאפיינים את עבודת החקירה של מחוז ש"י גם כיום.