בג"ץ 10078/09 – ראש עיריית הכפר סילוואד נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה ובג"ץ 7034/10 – עוני חסן מוחמד שעיב נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה

מועד הגשת העתירות: העתירה הראשונה – 16.12.2009 והעתירה השניה – 3.10.2010

ההתנחלות עפרה, שמעמדה החוקי מעורער והוגדרה בעבר כמאחז הבלתי החוקי הגדול בגדה, נמצאת סמוך לכפרים הפלסטיניים סילוואד ועין יברוד. החל משנת 2000, עוד קודם לפריצת האינתיפאדה השניה, נרשמו חיכוכים קשים בין המתנחלים תושבי המאחז ובין התושבים הפלסטינים. עם תחילת האינתיפאדה נבנו גדרות ומכשולים נוספים שמנעו מתושבי הכפרים להגיע לאדמותיהם. העותרים דרשו שבית המשפט יורה למדינה להסיר את הגדרות להקצות כוחות לאבטחת גישת העותרים לאדמותיהם.

באפריל 2010 הודיעה המדינה לבית המשפט כי היא החלה בעבודת מטה ומיפוי בכל גזרת בנימין בכדי לברר את סוגיית הגידור הבלתי חוקי, וטענה כי התושבים זכאים להגיע לאדמותיהם אחרי תיאום עם הצבא. בינואר 2011 הודיעה הפרקליטות כי "אכן זוהו מספר חריגות בישוב עפרה", וכי הטיפול הועבר לגורם צבאי, המתכנן "מרכיבי ביטחון" חלופיים לגדרות הבלתי חוקיות.

בהמשך אותה שנה הודיעה המדינה על הכוונה לבנות גדר שתעבור קרוב יותר לבתי ההתנחלות עפרה, ובכך תקטן הפגיעה בזכויות העותרים. בעקבות זאת, בנובמבר 2011, כשנתיים לאחר הגשת העתירה, הורה בג"ץ על מחיקת העתירה. רוב הגדרות אכן הוסרו.

מצב העתירה: העתירה נמחקה