בג"ץ 4333/07 – יש דין – ארגון מתנדבים לזכויות אדם נגד יחידת בתי משפט הצבאיים באיזור יהודה ושומרון

מועד הגשת העתירה: 16.5.2007

תיאור העתירה: כחלק מפרויקט מעקב אחרי בתי הדין הצבאיים בגדה המערבית, ביקש ארגון יש דין מצה"ל לספק לו את הפרוטוקולים של דיוני בתי הדין. למרות בקשות חוזרות ונשנות, סירב צה"ל להיענות לבקשה לספק פרוטוקולים של דיונים בלתי חסויים.

כיוון שכך, נאלץ יש דין לעתור לבג"ץ בדרישה לאפשר גישה לפרוטוקולים של בתי המשפט, כמו גם את רשימת הדיונים היומיים. בעתירה צוין כי מדובר בדיונים בדלתיים פתוחות ולעקרון פומביות הדיון, לזכות העותרת לחופש ביטוי, ולזכות הציבור לחופש מידע.

העתירה הוגשה לאחר שמתנדבי יש דין הגיעו למסקנה כי ללא פרוטוקול ורשימת הדיונים שנערכו באותו היום בבית המשפט, אין אפשרות למעקב אפקטיבי אחר המתרחש בהם, בין השאר משום שפרטים רבים מופיעים בפרוטוקול אך לא מוזכרים במהלך הדיון עצמו. בין השאר כוללים פרטים אלה את מספר התיק, זהות הצדדים, היותו של הנאשם קטין או בגיר ועוד. העתירה ציינה עוד שורה של פסיקות בג"ץ ופסיקות בחו"ל הנוגעות לצורך המהותי בשקיפות בדיוני בית המשפט.

ביולי 2007 הודיעה הפרקליטות לבית המשפט כי החליטה "לאמץ בבתי המשפט הצבאיים את הדין הנוהג בישראל בכל הנוגע לעיון והעתקה בפרוטוקול הדיונים וברשימת הדיונים היומית", ובכך התייתרה העתירה. בעבקות הודעת המדינה הורה בית המשפט למדינה לשלם ליש דין הוצאות בסך 4,000 ₪ משום שהגשת העתירה היתה מוצדקת והגיעה לאחר "המתנה של שישה חודשים, במהלכם סורבה תחילה בקשתה, ובהמשך לא זכתה לכל מענה ענייני".

מצב העתירה: העתירה נמחקה