בג"ץ 9061/09 – ראש מועצת הכפר ג'בע נגד אלוף פיקוד מרכז

עד שנת 2003 יכלו תושבי הכפר הפלסטיני ג'בע שמצפון מזרח לירושלים להגיע לאדמות החקלאיות שלהן, הסמוכות להתנחלות גבע בנימין אדם, ללא הפרעה. אולם, באותה השנה הוצבו גדרות היקפיות סביב ההתנחלות, ומנעו את הגישה של תושבי ג'בע לכ-400 דונמים מאדמותיהם, שהם כשליש מאדמות הכפר. יש לציין שמדובר באדמות פרטיות מוסדרות.

למרות פניות חוזרות ונשנות של תושבי ג'בע, לא עשה המנהל האזרחי דבר כדי להסיר את הגדרות או לאפשר להם גישה לאדמותיהם. לאחר שנים של עיכובים, נאלצו התושבים לעתור לבג"ץ באמצעות ארגון יש דין, בדרישה שהמנהל האזרחי יסיר את הגידור הבלתי מורשה ויאפשר לתושבים גישה מוגנת לאדמותיהם.

בעתירה, ציין יש דין כי תושבי הכפר הם תושבים מוגנים החיים באזור הנמצא בתפיסה לוחמתית; כי תפקידו של המפקד הצבאי הוא להגן עליהם; וכי עיקר פרנסתם הוא על החקלאות. עוד ציינה העתירה כי פרקטיקה של גידור בלתי מורשה ומניעת גישתם של פלסטינים לאדמותיהם היא אחת השיטות שזיהה דו"ח טליה ששון בנושא המאחזים להרחבת תחומן של התנחלויות.

"מניעת גישה זו, מעבר להיותה פגיעה קשה בקניינם של העותרים, בפרנסתם ובאורח חייהם, מהווה אקט של סיפוח זוחל של האדמות אל ההתנחלות הסמוכה גבע בנימין-אדם. הסיפוח האמור נמשך ללא כל תגובה אכיפתית אפקטיבית של הרשויות האמונות על שלטון החוק באזור זה. אותן רשויות אשר אמונות על מתן ההגנה לאזרחים המוגנים המצויים בשטח הנתון לשליטתם וזאת למרות שברי כי הגידור נעשה שלא כדין", נכתב בעתירה.

עוד צוין בעתירה, כי בתחומי גבע בנימין יש מובלעות של שטחים פרטיים השייכים לתושבי ג'בע, שעליהם נבנים מבנים בניגוד לחוק. המדינה השיבה לבג"ץ כי מתנהלת עבודת מטה ביחס להסרת הגידור בכל שטחי המועצה האזורית מטה בנימין. בית המשפט המליץ למדינה להאיץ את עבודת המטה ודחה את העתירה.

מצב העתירה: בעקבות העתירה הוסר הגידור והעתירה נדחתה.

לצפיה בסרטון המתעד את תחום הגידור