הדו"ח "עומדים מנגד: תפקודם של חיילי צה"ל בעת ביצוען של עבירות מצד אזרחים ישראלים הפוגעים בפלסטינים בשטחי הגדה המערבית", עוסק בתפקודם של חיילי צה"ל בעת ביצוען של עבירות מצד אזרחים ישראלים הפוגעים בפלסטינים בשטחי הגדה המערבית. הדו"ח הסתמך, בין היתר, על עדויותיהם של 77 קצינים וחיילים שנגבו על ידי ארגון שוברים שתיקה, וקובע כי הצבא משתמט מחובתו להגן על האוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית מפני עבירות של אזרחים ישראלים.

צפו בסרטון:

צה"ל מחויב לפי הוראות המשפט הבינלאומי, כמו גם לפי פסיקות חוזרות ונשנות של בית המשפט העליון, לשמור על הסדר הציבורי ולהגן על פלסטינים תושבי הגדה המערבית ועל רכושם. לפיכך, מיד עם כיבוש הגדה המערבית הוקנו לחייליו סמכויות שיטור. אולם, הדו"ח מראה כיצד לאורך השנים הצבא השתמט ממילוי חובתו זו. השתמטות זו מבטאת פן נוסף במדיניות הכלת העבריינות של אזרחים ישראלים ושל התנחלויות בשטחי הגדה המערבית.

תופעת העמידה מנגד מתייחסת לאירועים שבהם חיילים עדים לביצוע עבירות אלימות של אזרחים ישראלים הפוגעים בפלסטינים וברכושם ואינם עושים דבר כדי למנוע את הפגיעה במהלך האירוע; או אינם מעכבים או עוצרים את העבריינים לאחר האירוע; או שאינם סוגרים את זירת האירוע כדי לאפשר איסוף ממצאים מהזירה; או שאינם מוסרים עדויות על האירוע במשטרה.

מהדו"ח עולה בבירור כי חיילי צה"ל אינם מודעים לחובתם להגן על האוכלוסיה הפלסטינית בגדה המערבית, אינם מבינים את הסמכויות שבידיהם ואינם יודעים כיצד נדרש מהם לפעול בעת אירוע שבו פוגעים אזרחים ישראלים בפלסטינים. עוד עלה מהעדויות, כי איכות ההדרכות וההכשרות שהצבא מעביר בנוגע לתפקידם כאוכפי חוק והסדר ירודה.

יתרה מכך, הצבא נמנע מניסוח נהלים וקובצי פקודות שיגדירו באופן ברור וממצה את סדר הפעולות הנדרש מחייל בעת אירוע אלים שמעורבים בו אזרחים ישראלים. צה"ל גם נמנע מלמלא אחר הוראות נוהל אכיפת החוק והסדר על אזרחים ישראלים של היועץ המשפטי לממשלה, שבו הונחו הצבא והמשטרה בדבר תחומי אחריותם בכל אירוע אלים שמעורבים בו אזרחים ישראלים. גם לדברי הצבא, בתגובה לפניית יש דין, נוהלי הצבא הקיימים המתייחסים לאירועים אלימים שמעורבים בהם אזרחים ישראלים נדרשים ל"עדכון, שינוי ובחינה מחדש".

היחס הסלחני לתופעה מתבטא גם בכך שעל פי הידוע ליש דין, נכון למועד פרסום הדו"ח הועמד חייל אחד בלבד לדין בגין אירוע עמידה מנגד, וגם זאת בהליך משמעתי ולא פלילי. בדו"ח מופיעה המלצה כי התופעה תטופל במישור הפלילי ואף תוגדר כעבירה פלילית בחוק השיפוט הצבאי, וככזו תטיל עונש מרתיע על חיילים וקצינים העוברים עבירה מסוג זה.