יש דין וארגון "עמק שווה" פרסמו לראשונה "זכותון" בנושא ארכיאולוגיה. מטרת הזכותון לסייע לבעלי אדמות פלסטינים, לעורכי דין שעוסקים בתחום ולאנשי ארגונים שנפגשים עם בעלי אדמות ומייעצים להם, להבין את החוקים הנוגעים לעתיקות בגדה המערבית – חוק העתיקות הירדני וחוק הקרקעות הירדני.

הזכותון מסביר מונחים ומצבים משפטיים, כגון הפקעה והכרזה, ומבהיר את משמעותם בגדה המערבית עבור בעלי אדמות פלסטינים. כמו כן, הזכותון כולל מילון מונחי יסוד הנוגעים לעולם הארכיאולוגיה; מציג מספר כללי אצבע המורים כיצד כדאי לבעל אדמה לנהוג במקרה שבו התגלו עתיקות בשטחו, וכן שאלות ותשובות לגבי דרכי הפעולה והאפשרויות השונות המצויות בידיו; ומציג מציג מקרים של בעלי קרקעות שמנהלים מאבק משפטי ברשויות על זכות השימוש והניהול של אתרים ארכיאולוגיים באדמותיהם.

בגדה המערבית ישנם שרידים ארכיאולוגיים רבים, ומציאתן של עתיקות עלולה להקשות על בעלי הקרקעות להמשיך לעבד את אדמותיהם. בעלי קרקעות רבים חוששים מפני גילוי עתיקות שיובילו לעצירת עיבוד האדמה או בנייה בה, ואפילו להפקעתה. התמצאות בחוקים הרלוונטיים עשויה לעזור להם לצמצם את הפגיעה באדמתם ואף לנצל לטובתם את השרידים הארכיאולוגיים שהתגלו בה.