חוות דעת משפטית הבוחנת את השאלה כיצד מכלול הפרקטיקות והמדיניוּיות שישראל מחילה על השטחים הפלסטינים הכבושים משפיעים על המעמד המשפטי של הכיבוש הישראלי.

במהלך 56 שנות הכיבוש, גורמי השלטון הישראליים – הצבאיים והאזרחיים – שהיו מעורבים בעיצוב המדיניות בשטחי הכיבוש, שינו אותם לבלי הכר. הדבר נעשה על ידי יישום של מקבץ מדיניויות ופרקטיקות שהמשמעותיות שבהן הינן: הנדסה דמוגרפית של השטח הכבוש, הפרדה פיזית ומשפטית בהתאם לשיוך לאומי והחלת ריבונות ישראלית על השטח הכבוש.

חוות הדעת מנתחת את מדיניות ישראל בשטחים הכבושים וקובעת שישראל שואפת להפוך את השליטה בגדה המערבית למצב קבוע. עוד עולה מהניתוח, כי דיני הכיבוש הבינלאומיים, שהיוו את המסגרת המשפטית שאיפשרה לישראל להחזיק ולנהל שטחים אלו, נוצלו לרעה על ידה לתהליך סיפוח דה-פקטו ודה-יורה של הגדה המערבית, לניצול משאבים טבעיים שלא לטובת הנכבשים וליצירת קהילה גדולה של אזרחי המעצמה הכובשת בשטח הכבוש.

כמו כן, במהלך השנים, השלטון הצבאי הישראלי בשטחים הפלסטיניים עשה שימוש בכלים שנתנו לו דיני הכיבוש כדי להקים מנגנון שפועל במכוון נגד האוכלוסייה המקומית ומיועד לנישולה, לטובת האינטרסים של האוכלוסייה היהודית שהשתלטה על חלקים נרחבים מהגדה המערבית מטעם מדינת ישראל. התפרקותו של השלטון הצבאי מאחריותו כלפי האינטרסים של התושבים הפלסטינים כאוכלוסייה מוגנת, מובילה בהכרח למסקנה כי הכיבוש הצבאי של הגדה המערבית הפך למשטר קולוניאלי בלתי חוקי.

ישראל נקטה לאורך 56 שנות הכיבוש במדיניות שמטרתה שינוי דמוגרפי של הגדה המערבית (ובכללה ירושלים המזרחית), תוך הפרדה פיזית ומשפטית בין האזרחים הפלסטינים המוגנים למתנחלים הישראלים-יהודים, ותוך החלת ריבונות ישראלית באופן כוחני וחד צדדי על השטח. האפקט המצרפי של המדיניויות האמורות הוא קיבוע השליטה הישראלית וחתירה תחת זמניותה.

בנוסף, האופי של המשטר בגדה המערבית כפי שתואר לעיל, אשר מהווה "משטר של שליטה ודיכוי של קבוצה לאומית אחת על קבוצה אחרת", ופעולות רבות הננקטות על-ידי הרשויות הישראליות אשר מהוות "מעשים בלתי אנושיים" כמשמעות מונח זה במשפט הפלילי הבינלאומי, אשר ננקטות במטרה לשמר את המשטר האמור, מביאים למסקנה שפשע האפרטהייד מתבצע בגדה המערבית.

חוות הדעת קובעת כי העובדה שממשלות ישראל ורשויותיה ניצלו את הכוחות שמעניקים להם דיני הכיבוש כדי לפגוע בזכויות של האזרחים המוגנים ולנצל את השטח הכבוש תוך קשירתו בחבלי סיפוח לישראל הריבונית, הופכת את הכיבוש הישראלי בגדה המערבית לכיבוש בלתי חוקי. קרי, לשליטה שחלה חובה על הכובש לסיימה באופן מיידי ושחלה חובה על הקהילה הבינלאומית לנקוט בצעדים שיביאו לסיומה המיידי.