אף אחד מתיקי החקירה שנפתחו במצ"ח ב-2012 בחשד לפגיעה של חיילים בפלסטינים או ברכושם לא הניב כתב אישום. כך עולה מדף נתונים שפרסם יש דין. דף הנתונים, שעסק באכיפת החוק על חיילי צה"ל בגדה המערבית וברצועת עזה, הראה שקיימת מגמה ברורה של ירידה משמעותית בהיקף הגשת כתבי אישום נגד חיילים.

דף הנתונים, שנשען על מידע שמסר דובר צה"ל ליש דין וממעקב שוטף שמקיים הארגון, מראה כי בשנת 2012 נמסרו למצ"ח 240 תלונות ודיווחים שונים בדבר חשד לעבירות פליליות שביצעו לכאורה חיילי צה"ל נגד פלסטינים ורכושם בגדה המערבית וברצועת עזה. ב-78 מתוך 240 ההודעות שנמסרו פתח מצ"ח בחקירה פלילית, 25 תיקי חקירה נוספים נפתחו בעקבות הודעות שנמסרו עוד בשנת 2011. בסך הכל פתחה מצ"ח ב-103 חקירות פליליות במהלך השנה.

הנתונים אודות הגשת כתבי אישום נגד חיילים מצביעים על ירידה משמעותית בהיקף הגשת כתבי אישום. נתוני השנים 2009, 2010 ו-2011 מראים כי 14 תיקי חקירה מתוך 534 שנפתחו בשלוש השנים האלה הניבו כתבי אישום, כלומר, 2.62 אחוזים בלבד. ב-2012 הוגש כתב אישום אחד בלבד נגד חייל צה"ל שנאשם בפגיעה בפלסטיני, וזאת בעקבות חקירה שנפתחה עוד בשנת 2011.

העדרו של בסיס מצ"ח בגדה המערבית מביא לכך שרק שישה פלסטינים הצליחו להגיש תלונותיהם ישירות במצ"ח בשנת 2012, האחרים נאלצו להעזר בגורמים מתווכים שונים כגון ארגוני זכויות האדם ומשטרת ישראל.