כ־90% מתיקי חקירות המשטרה הצבאית החוקרת (מצ"ח) בגין עברות פליליות שבהן פגעו חיילי צה"ל בפלסטינים וברכושם מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה בחודש ספטמבר 2000 ועד חודש יוני 2007, נסגרו ללא כתב אישום. כך עולה מדף נתונים שמפרסם יש דין. הנתונים משקפים את כשלונו של צה"ל בחקירת חיילים המעורבים בעברות פליליות נגד אזרחים פלסטינים בשטחים הכבושים ובהעמדתם לדין.

מנתוני צה"ל עולה, כי במשך למעלה משבע שנים נפתחו 1,091 תיקי חקירה פלילית בעקבות עברות שכללו הרג ופציעה של אזרחים, התעללות, נזק לרכוש ועוד. חקירות אלה הובילו להגשת 118 כתבי אישום בלבד, שמתוכם 101 הובילו להרשעת הנאשמים. הנתונים מלמדים גם על כך שמתוך 239 חקירות של מקרי הרג ופציעה של פלסטינים שלא היו מעורבים במעשי איבה, רק 16 הסתיימו בהרשעה – פחות מ־7% מחקירות אלה.

דף הנתונים כולל השוואה בין מספר כתבי האישום שהוגשו על ידי הפרקליטות הצבאית נגד חיילי צה"ל שנאשמו בביצוע עברות נגד פלסטינים לבין מספר כתבי האישום שהוגשו בעברות אחרות. מההשוואה עולה בין היתר כי מספר כתבי האישום שהוגשו נגד חיילים בעברות הקשורות בסמים בשנת 2006 לבדה היה גדול פי שבעה ממספרם של כל כתבי האישום שהוגשו נגד חיילים שהואשמו בביצוע עברות פליליות נגד פלסטינים, כולל עברות רכוש, במהלך כמעט שבע השנים שנסקרו.