בשנים 2005-2009 עקב יש דין אחר חקירות המשטרה בתלונות של פלסטינים על נזק שנגרם לעצי הפרי שלהם. בסוף עונת מסיק הזיתים ב-2009 פרסם יש דין דף נתונים אודות הנזק שנגרם לעצים השייכים לתושבים פלסטינים במהלך תקופה זו.

מן המידע המופיע בדף נתונים זה עולה כי 40% מהתקריות שהארגון עקב אחר הטיפול בהן התרחשו בעשרת החודשים שקדמו לפרסום דף הנתונים. רוב הנזק נגרם לעצי זית, אך ניזוקו גם עצי פרי אחרים כגון לימון ושקד.

מעקב אחר חקירותיהן של 69 תקריות שבהן הושחתו עצים בבעלות פלסטינית בגדה המערבית ואשר נחקרו בידי מחוז ש"י (שומרון ויהודה) של המשטרה מראה כי נכון למועד פרסום הנתונים, אף אחת מחקירות המשטרה מקרים הללו לא הובילה להגשת כתב אישום נגד החשודים בהשחתת עצים בבעלות פלסטינית.

אף שצה"ל דיווח כי ב-2009 היתה "עונת מסיק שקטה", יש דין קיבל דיווחים על עשרות מקרים שבהם הושחתו מאות עצים במהלך עונה זו.