דיני הכיבוש, שמתבססים על ההנחה שכל כיבוש הוא זמני, נועדו להבטיח שהכוח הכובש לא יבצע שינויים מרחיקי לכת ובלתי הפיכים בשטח הכבוש. בשל כך, בין היתר, החוק הבינלאומי אוסר על הקמת יישובים ישראליים בגדה המערבית, בין אם מדובר בהתנחלויות או במאחזים.

אולם, ישראל פוטרת עצמה בהדרגה מהחובה לפעול בתוך מסגרת דינים אלה. הביטוי המובהק ביותר לכך היא העמקת ההתיישבות הישראלית בגדה המערבית –על ידי הרחבת התנחלויות קיימות, החוקיות על פי הדין הישראלי, או הכשרה בדיעבד של מאחזים בלתי מורשים, שנחשבים לבלתי חוקיים גם על פי הדין הישראלי. בכך מפרה מדינת ישראל הן את החוק הבינלאומי והן את התחייבויותיה בפני הקהילה הבינלאומית לעצור בניית התנחלויות בשטחים הפלסטינים הכבושים.

אחת המטרות של הקמת המאחזים היא יצירת רצף התיישבותי של גושי התנחלויות ישראליות על ידי חיבור קהילות מבודדות לגושי התנחלות קיימים, גדולים יותר ולכן המיקום המדויק שנבחר עבורם אינו מקרי. ההתנחלויות והמאחזים בשטחי C יוצרים רצפים גיאוגרפיים הנמתחים מהקו הירוק במערב ועד עמק הירדן במזרח. אחת הדוגמאות הטובות ביותר לניסיון הרשויות הישראליות ליצור גוש רציף שכזה היא עמק שילה, הממוקם בין רמאללה ושכם וחוצה את הגדה מאריאל שבמערב ועד בקעת הירדן במזרח.

ההתנחלות שילה הוקמה ב-1979, ומאז סוף שנות ה-90' הוקמו בסביבתה מספר מאחזים, הנחשבים לכמה מהמאחזים הקיצוניים ביותר בגדה המערבית. במהלך שנות פעילותו תיעד יש דין באזור כ-200 עבירות אידיאולוגיות נגד פלסטינים. האירוע החמור ביותר באזור היה רצח שלושת בני משפחת דוואבשה בכפר דומא בשנת 2015.

במהלך שנות פעילותו יש דין זיהה קשר בין פעולות אלימות ועבירות פליליות אחרות המבוצעות על-ידי ישראלים נגד פלסטינים ובין הקמת יישובים ישראליים ונישול פלסטינים מאדמתם. פעולות אלימות וונדליזם מתרחשים בדרך כלל על קרקע חקלאית פלסטינית או בשולי כפרים פלסטיניים, ומיועדות להרתיע פלסטינים וליצור איום מוחשי שימנע מהם לעבד את אדמתם. פעולות אלימות אלו נובעות מאסטרטגיה מחושבת המיועדת להגביל ולנשל פלסטינים מאדמתם.

ב-2014 עתר יש דין לבג"ץ בדרישה לפנות את אחד המאחזים בעמק שילה – עדי עד – הן בשל העובדה שהוא נבנה בחלקו על קרקע פלסטינית פרטית והן בשל הטענה כי המאחז מהווה מוקד לאלימות ופגיעה בזכויות אדם של פלסטינים תושבי הסביבה.

בתגובה לעתירה לבג"ץ הודיעה המדינה כי למרות העובדה שהמאחז נבנה באופן בלתי חוקי, בחלקו על קרקע פלסטינית, וכי האזור הינו מוקד של אלימות נגד פלסטינים, בכוונתה לנסות להכשיר בדיעבד את עדי עד ושורה של מאחזים הסמוכים לו.

אם יושלם תהליך ההכשרה בדיעבד של גוש אריאל-שילה, קו של התנחלויות מחוברות יימתח מהקו הירוק, דרך אריאל, עובר בשילה וממשיך מזרחה, ויחתוך לשניים את החלק הצפוני של הגדה המערבית. התוצאה תהיה פיצול הגדה המערבית ופגיעה חמורה בזכויותיהם הבסיסיות של הפלסטינים, דוגמת חופש התנועה. בנוסף, התגבשות הגוש תוציא מכלל אפשרות את הסיכוי לרצף טריטוריאלי הדרוש ליצירת מדינה פלסטינית בת קיימא ותפגע בזכותם של הפלסטינים להגדרה עצמית.