מדי שנה יש דין מפרסם נתונים עדכניים בנוגע לטיפול מערכת אכיפת החוק הצבאית בנוגע לעבירות חיילים כלפי פלסטינים או רכושם בגדה המערבית וברצועת עזה. הנתונים מבוססים על מידע שהצבא מסר ליש דין בעקבות בקשות של הארגון על פי חוק חופש המידע, וכמו כן על מעקב רב שנתי של יש דין אחר הליכי אכיפת החוק בצבא.

דף זה מסכם תקופה של חמש שנים (2021-2017) המלמדת כי מערכת אכיפת החוק הצבאית נמנעת באופן שיטתי מחקירה והעמדה לדין של חיילים הפוגעים בפלסטינים. כך, הצבא כושל ומפר את חובתו לספק לתושבים הפלסטינים הגנה מפני עבירות של חיילים ומפקדים ישראלים.

על אף מספר גבוה של תלונות על פגיעה של חיילים בפלסטינים מדי שנה, רק במיעוט מתוכן נפתחות חקירות, מוגשים מספר זעום של כתבי אישום כנגד חיילים שפגעו בפלסטינים ולבסוף, במקרים הנדירים שחיילים מורשעים בעבירות כלפי פלסטינים, בתי המשפט הצבאיים משיתים עליהם עונשים מקלים מאוד. כל אלו מעידים על העדר נכונותה של מערכת אכיפת החוק הצבאית לפעול באופן ראוי כנגד פשעי חיילים המתבצעים כלפי פלסטינים המתבצעים בחסות וכפועל יוצא של הכיבוש הישראלי המתמשך.

על פי נתוני הצבא, בשנים 2021-2017 הובאו לידיעת מערכת אכיפת החוק הצבאית בסך הכל 1,260 מקרים שהעלו חשד לעבירות של חיילים ישראלים כלפי פלסטינים. מתוך כלל התלונות הללו נפתחו 248 חקירות פליליות בלבד, שהן כחמישית התלונות שהוגשו בשנים אלה. רק 11 חקירות הבשילו לכדי הגשת כתבי אישום נגד חיילים בביצוע עבירות נגד פלסטינים, מהן רק שלוש חקירות שנפתחו בעקבות הריגת פלסטינים הובילו להגשת כתבי אישום. כלומר, חיילים הועמדו לדין רק ב-0.87% בלבד מסך התלונות שהוגשו נגדם.

נתוני 2021-2017, מעידים כי מערכת אכיפת החוק הצבאית מפגינה זילות מוחלטת ביחס לחייהם של פלסטינים, היא מעקרת כל אפשרות של הרתעה ואף נותנת גיבוי להמשך המדיניות הקטלנית של היד הקלה על ההדק מצד חיילים הגובה קורבנות פלסטינים רבים. נראה כי עיקר עבודתה של מערכת אכיפת החוק הצבאית היא לשמש מנגנון טיוח, המכשיר פשעים המתבצעים כלפי פלסטינים על ידי חיילים ישראלים.