הוועד המנהל של יש דין הינו ועד העמותה, הנבחר על ידי כלל החברים בעמותה, מקרב המתנדבים.

 

חנה בר"ג
עידית שלזינגר
רוני גלבוע
טליה פקר בריו
אמיר פנסקי