הוועד המנהל של יש דין הינו ועד העמותה, הנבחר על ידי כלל החברים בעמותה, מקרב המתנדבים.

עידית שלזינגר
ד"ר יהודית אלקנה
חנה בר"ג
חנה גוטליב
רוני גלבוע
טליה פקר בריו