הוועד המנהל של יש דין הינו ועד העמותה, הנבחר על ידי כלל החברים בעמותה, מקרב המתנדבים.

 

ד"ר יהודית אלקנה
אסנת בן שחר
חנה בר"ג

חנה גוטליב
רוני גלבוע