1510938_779399008756103_94317710_nמשטרת ש"י מצליחה להכשל לא רק בחקירות של פגיעה בפלסטינים, אלא גם בחקירת פגיעה באנשי ארגוני זכויות אדם

לפני קצת יותר מחצי שנה, ב-25.6.13, יצאו שלושה אנשי "יש דין" – עובדת הארגון יודית אבידור ושני מתנדבים – כדי לתעד את המשך הבניה הבלתי חוקית במאחז הבלתי חוקי למשעי חוות גלעד, וזאת לקראת המשך הדיונים בבג"צ בנושא. זמן קצר לאחר שהגיעו למקום, הותקפו אנשי "יש דין" על ידי שלושה בריונים שהגיעו מחוות גלעד על אופנועים. התוקפים חסמו את הרכב של אנשי "יש דין," איימו על היושבים ברכב, ניפצו את אחד החלונות שלו, תקפו את היושבים ברכב וגרמו לו נזק, ולקינוח גנבו את ארגז הכלים שהיה בו.

מאחר ואנחנו מחויבים לפיקציה החוקית הנאה, על פיה משטרת ש"י אמונה על שמירת החוק, מיהרנו להגיש תלונה. בתחילת חודש נובמבר, הודיעה לנו המשטרה שהיא סוגרת את התיק בעילה החביבה עליה, "עבריין לא נודע."

זה הרים כמה גבות. אנשי "יש דין" מסרו תיאור די מדויק של התוקפים. אחד המתנדבים ציין בעדותו כי יתכן שהתוקפים, שכזכור גנבו את ארגז הכלים של הרכב, השאירו טביעות אצבעות על המברג הבודד שנשאר ברכב; התוקפים לא חבשו כפפות.

אבידור, שהתבקשה לעלעל באלבום העבריינים של המשטרה לאחר שאמרה שיש לה זכרון ברור מאד של אחד התוקפים, זיהתה את אחד התוקפים בתמונות, ברנש בשם י'. אבידור אמרה עוד לחוקרים שהיא מוכנה לערוך עימות איתו.

המשטרה זימנה בעצלתיים את י', שהגיע לחקירה ב-16.10.2013, וכאן ניכר היה שהחוקרים לא ממש רוצים לעבוד. בעדותו, סתר י' – סטודנט שעובד בחוות גלעד כשיפוצניק – את עצמו. תחילה אמר שהוא לא זוכר היכן היה באותו היום; אחר כך אמר שהוא משוכנע שדווקא בחוות גלעד הוא לא היה. החוקרים לא טרחו לבדוק את האליבי שלו, לא טרחו לבצע אצלו חיפוש, לא ערכו מסדר זיהוי, לא עימתו את י' עם אבידור, לא ערכו לשני העדים האחרים מסדר זיהוי (אף לא מסדר זיהוי של תמונות), ואפילו לא טרחו לבדוק אם יש טביעות אצבע על המברג שנמסר להם.

ולמה להם? החוקר צירף מזכר לחקירת-הדמיקולו של י' ובו כתב כך: "[יש] לציין שהבחור בשיחה איתו לא קשור כלל לתושבים של חוות גלעד וגם לא נראה כמו אחד מהם מדובר בסטודנט להנדסה וניהול שנה שלישית ושאלתי הוא למה לא הגיע לחקירה בעכבות ההודעה שהושארה לו בפלאפון ע"י החוקרת יהודית הוא ענה לי שהוא היה בהודו חודשיים במן האחרון ולכן לא היה זמין כלל." ההדגשה שלי.

נו, אז אם מלכתחילה הוא לא נראה כמו אחד מאנשי חוות גלעד, מה יש כאן לחקור?

בערר שהגישו עורכות הדין שלנו, אנו לוסקי ונועה עמרמי, הן דרשו לא רק את השלמת החקירה, אלא גם את העמדתו לדין של י', בציינן כי די בראיות שנאספו נגדו כדי להגיש כתב אישום. נעדכן על ההתפתחויות, אם וכאשר יהיו.

אבל אני לא עוצר את נשימתי. למשטרת ש"י יש היסטוריה ארוכה של הוצאת נשמתן של חקירות שבהן פלסטינים היו קורבן להתנכלויות מתנחלים, גם כאשר הם נתפסים על חם. אין סיבה לחשוב שכאן היא תתנהל אחרת.