Untitled-2

העבודה של ארגון יש דין תלויה בתמיכה הכספית שאנחנו מקבלים מתורמים פרטיים ומתורמים מוסדיים. בין אם אתם יכולים להצטרף אלינו בפעולותינו ובין אם לאו, תוכלו להביע את תמיכתכם בנו ולהעניק לנו סיוע רב בעבודתנו באמצעות מתן תרומה ליש דין. כל תרומה מקדמת את עבודתנו ומסייעת לנו לשמור על זכויות האדם.

תודה לכם על תרומתכם לעבודת יש דין.

למתן תרומה באמצעות כרטיס אשראי


ניתן לתרום ישירות לארגון באמצעות PayPal או באמצעות ישראל תורמת
(התרומה לא מוכרת לצרכי מס בישראל)למתן תרומה באמצעות המחאה/העברה בנקאית

ניתן לשלוח המחאות על שם "יש דין מתנדבים למען זכויות אדם" לכתובת הבאה:
יש דין
ת.ד 50304
תל אביב 6150201
(התרומה לא מוכרת לצרכי מס בישראל)


 תרומה באמצעות העברה בנקאית ניתן להפקיד ישירות בחשבונו של הארגון:

שם הבנק: בנק הפועלים
מספר בנק: 12
מספר סניף: 567
מספר חשבון: 314766
שם החשבון: יש דין מתנדבים למען זכויות אדם
כתובת הסניף: ויצמן 4, תל אביב, 64239
מספר חשבון בנק בינלאומי (IBAN): IL92-0125-6700-0000-0314-766
קוד סוויפט: POALILIT
(התרומה לא מוכרת לצרכי מס בישראל)

אם תרמתם באמצעות העברה בנקאית, אנא השאירו בתגובה פרטי קשר (כתובת דוא"ל או מס' טלפון), או צרו עמנו קשר.


לאפשרויות תרומה פטורות ממס בארה"ב ובבריטניה אנא ראו את הדף באנגלית