10556411_901937753168894_3119967949190561090_nחיילי צה”ל פרצו לביתה של מויסר חסן אחמד חמד, על פניו בחיפוש אחרי נשק. הם לא מצאו כזה, אבל הסתלקו עם הזהב 

הזמן: סוף חודש יוני, 2014, בשעה שתיים בבוקר. הימים ימי מבצע “שובו אחים.” המקום: הכפר עינבוס שבצפון הגדה. קבוצה גדולה של חיילים התפרצה לביתה של מויסר חסן אחמד חמד, ודרשו מבני הבית להתרכז בחדר אחד. אחר כך הם הוציאו כמה מבני הבית לחקירה, חקירה שנוהלה בצעקות ושאותה שמעו כל בני הבית.

החיילים הגיעו לביתה של חמד למטרה צבאית מובהקת וחוקית: חיפוש נשק. כמובן, הם לא טרחו להציג או אף להשיג צו חיפוש; הגנות כאלה לא חלות על שטחים שנמצאים – באופן זמני, כמובן – תחת כיבוש במשך קצת יותר מ-47 שנים. החיפוש היה ברוטלי: החיילים, על פי עדותה של חמד, זרעו נזק רחב בבית. הם הרסו שלושה מכשירי סלולר ואייפד; הם ניפצו חלק מהקירות, ריסקו שולחן מטבח, קרעו ריפוד של כסאות. לבתה של חמד, איסרא, היה אוסף בובות שאספה במשך שנים; היא ביקשה מהחיילים שלא יפגעו בבובות. החיילים, על פי עדותה של חמד, שברו אותן למרות זאת. לקינוח, שברו החיילים את דלתות הרכב של בעלה של חמד, קרעו את ריפוד המושבים, והוציאו את המנוע ממקומו.

נשק לא נמצא בחיפוש הזה. אבל כשסיימו בני ביתה של חמד לבדוק את ההרס שהשאיר להם צה”ל, הם גילו שחסרים כמה דברים. קודם כל, נעלמו כ-5,000 ש”ח במזומן שנשמרו במגירה לצורך הקניות של חג הרמדאן. אם זו היתה החרמה, וצה"ל אכן ערך לדבריו החרמה מסיבית של כספים במהלך המבצע – כ-1.2 מיליוני ₪, להערכתו – החיילים היו אמורים להשאיר מסמכים המעידים על כך. בהעדר כאלה, הנחת היסוד היא שעד שיוכח אחרת, זו ביזה.

על אחת כמה וכמה כשמדובר לא במזומנים, שכלפיהם תמיד אפשר יהיה לטעון שהם שימשו למטרה אפלה כלשהי, אלא לתכשיטים. מביתה של חמד נעלמו, על פי עדותה, גם שישה צמידי זהב שנקנו כמתנות לקראת אירוסי הבן, וכן שרשרת עם מטבעות זהב ומספר טבעות. שווי התכשיטים שנלקח, והנחת היסוד עד שיוכח אחרת היא שהם נבזזו, הוא כ-15,000 ש”ח. מעבר לזה, נעלם מהבית גם סמארטפון. שוב, עשויה להיות סיבה לגיטימית להחרמת מכשיר כזה – אבל החרמה צריכה להיות מלווה במסמכים וכאלה לא נמסרו. בכוונת המשפחה להגיש הודעה למצ”ח. ארגון יש דין קורא למצ”ח ליישם את החלטות דו”ח טירקל, ולנהל חקירה יעילה, ממצה – ומהירה; ובאם יאסוף ראיות כנגד הבוזז או הבוזזים, להגיש נגדם כתב אישום מחמיר. ביזה, נזכיר, היא פשע מלחמה.

ביזה בשטחים הכבושים תמיד היתה משהו שמדברים עליו בלחישה, לא בקול, אבל זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מתעדים אירועים של ביזת תכשיטים. מבצע "שובו אחים" גרר שורה של תלונות על ביזה; בתיקים שלנו מתועדים שמונה מקרים, בינתיים, של לקיחת רכוש ללא אמסכתאות נדרשות, כלומר מקרים שמעלים חשד לביזה. נמשיך להביא את הסיפורים האלה בשבועות הקרובים. התקשורת הישראלית לא תדווח עליהם; אבל אנחנו חושבים שאתם, מי שאחראים על הצבא שטוען שהוא המוסרי ביותר בעולם, צריכים לדעת מה הוא עושה בפועל.