ליאור עמיחי – מנכ״ל
אלכס וינוקורוב – עוזרת כספית ומנהלית

צוות שטח
פיראס עלמי – מנהל מחלקת שטח
עו"ד מחמד שקיר – תחקירן שטח
מוניר קאדוס – תחקירן שטח
מייסון בדוי – תחקירנית שטח
מוראד גאדאללה – תחקירן שטח
יודית אבידור – רכזת מתנדבים ופעילות שטח

מחלקת מחקר
זיו שטהל – מנהלת מחלקת מחקר
יונתן קנוניץ' – חוקר
מרים ויילר – רכזת מידע

מחלקת קשרי חוץ בינלאומיים
שרונה ווייס – מנהלת מחלקת קשרי חוץ בינלאומיים

ייעוץ משפטי
עו"ד מיכאל ספרד
עו"ד סופיה ברודסקי

וגם על ידי:
עו"ד שלומי זכריה
עו"ד מיכל זיו
עו"ד מחמוד רבאח
עו"ד ישי שנידור