ליאור עמיחי – מנכ״ל

צוות שטח
פיראס עלמי – מנהל מחלקת שטח
יודית אבידור – רכזת מתנדבים ופעילות שטח
מוניר קאדוס – תחקירן שטח
מייסון בדוי – תחקירנית שטח
מוראד גאדאללה – תחקירן שטח
עו"ד פאדיה קואסמי – תחקירנית שטח

מחלקת מחקר
זיו שטהל – מנהלת מחלקת מחקר
יונתן קנוניץ' – חוקר
מרים ויילר – רכזת מידע

מחלקת קשרי חוץ בינלאומיים
שרונה ווייס – מנהלת מחלקת קשרי חוץ בינלאומיים

ייעוץ משפטי
עו"ד מיכאל ספרד
עו"ד סופיה ברודסקי
חגי בנזימן

וגם על ידי:
עו"ד שלומי זכריה
עו"ד מיכל זיו
עו"ד מחמוד רבאח
עו"ד ישי שנידור